Zrakově znevýhodněným čtenářům doporučujeme používat mobilní verzi stránek.

skok na hlavní menu | menu sekce Kontakty a kariéra


Ústřední knihovna – Akce

Program na říjen

Listopad 2017

Program na prosinec
Zobrazit: výpis   |   kalendář
Vypsat program pro
Vypsat program pro

dnes18. 11.

Okénko
17:00

Noc divadel 2017

Zveme vás na pátý ročník divadelního festivalu. Děti se letos mohou těšit na loutkové představení a výtvarnou dílnu. Pro dospělé zahrají studenti DAMU originální autorskou inscenaci a kdo chce sám okusit prkna, která znamenají svět, může se stát hercem ve virtuální realitě.

Ústřední knihovna

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé, studenty.

pondělí20. 11.

Okénko
15:00

Jak se bránit civilizačním nemocem?

ODPOLEDNÍ RENDEZ-VOUS (NEJEN) PRO SENIORY
Jak se bránit civilizačním nemocem?
Převratné změny ve způsobu života, složení potravin a stravování v průběhu posledních 50 let se projevují dramatickým nárůstem závažných civilizačních nemocí, jako jsou diabetes, srdečně-cévní onemocnění, obezita, chronická únava, deprese, Alzheimerova nemoc i rakovina. Jedná se o nemoci, které se vyvíjejí nepozorovaně po dlouhá léta a je tedy důležitá včasná prevence.
Přednáší prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
15:30

Dámský klub: háčkování

Seniorské pondělky – podzim 2017

Háčkování s lektorkou Alenou Vojkovskou. Rezervovat místo si můžete od 6. 11. na tel. 222 113 555. Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Ústřední knihovna - Dílna

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory.

Okénko
17:00

Šlechta mezi monarchií, republikou a totalitními režimy

ŠLECHTICTVÍ – VÝSADA I ZÁVAZEK
Cyklus přednášek provede zájemce jednotlivými historickými epochami, v nichž měla šlechta zásadní vliv na formování kulturního života i společensko-politické situace v Čechách.
Šlechta mezi monarchií, republikou a totalitními režimy
Přestože na počátku 20. století bylo výsadní politické a mocenské postavení šlechty minulostí, aristokraté stále disponovali značným mocenským vlivem. Rozpad Rakousko-Uherska pro ně znamenal nejen rozklad starého světa, ale také zánik vlasti, se kterou byli citově spjati. To vše vedlo ke střetu loajalit, které se projevily zejména během třicátých a čtyřicátých let s nástupem nacistického a komunistického režimu.
Přednáší prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D., Ústav světových dějin FF UK

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
18:00

John Bunyan – Poutníkova cesta

Uvedení překladu knihy Johna Bunyana v novém výpravném vydání nakladatelství Stefanos. Tato kniha bývá často srovnávána s Komenského knihou Labyrint světa a ráj srdce, jejíž název je mottem letošního Dne poezie. Uvedení s četbou ukázek proběhne za účasti překladatele Tomáše Míky a zástupců nakladatelství Stefanos. Promluví rovněž pan ThDr. Pavel Černý, ThD, kazatel Církve bratrské a předseda Sdružení evangelikálních teologů. Akce se koná v rámci festivalu Den poezie 2017.

Ústřední knihovna

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé, studenty.

Okénko
19:00

Projekce a dialogy FAMU: O těle a duši

PROJEKCE A DIALOGY – filmové projekce FAMU
Po promítání následuje beseda s tvůrci či kritiky. Moderuje Vladimír Hendrich.
O těle a duši/ Testről és lélekről
Maďarsko 2017, 116 min., od 15 let
Nekonvenčně černohumorná love story dvou odlišně zmrzačených lidí: postaršího finančního ředitele jatek, jemuž tělesný handicap brání v navázání vztahu, a mladé uzavřené kvalitářky masa s dokonalou pamětí, ale nepřekonatelnou fobií z tělesného kontaktu i potenciálního citového vzplanutí. Zlatý medvěd za nejlepší film pro Ildikó Enyedi na Berlinale 2017.

Ústřední knihovna

Cena 80,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:30

Knihovny známé i neznámé X.

Archivář Petr Kotyk a režisér Bedřich Ludvík natáčejí knihovny zajímavých osobností. Projekce snímků s lektorským úvodem a besedou.
Knihovna výtvarníka a spisovatele Martina Patřičného (ČR 2017, 49 min.)
Svědectví o osudových knihách a spisovatelích, o koloběhu přírodních, slovesných i výtvarných procesů, kde knihovna a kniha, tištěná či dřevěná, čtená a laskaná, psaní, ruce a dřevo patří k sobě jako žena a muž.
Knihovna filosofa a spisovatele Stanislava Komárka (ČR 2017, 49 min.)
Cesta od dětského okouzlení hmyzem, knihami a tajemnou přírodou k expedicím po planetě, vyprávění o touze poznat zákony přírody a pochopit svět v éře Evropy na rozcestí a Západu v mlze.
Besedu sMartinem Patřičným, Stanislavem Komárkem, Petrem Kotykem a Bedřichem Ludvíkem moderuje Vladimír Hendrich

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

úterý21. 11.

Okénko
09:00

Stvoření tance

PRAŽSKÝ KOMORNÍ BALET ve spolupráci s Baletem Praha junior uvádí 21. 11. Stvoření tance taneční vystoupení pro děti a studenty základních škol (předškolní děti od 5 let, studenti I. a II. stupně ZŠ)

Stvoření tance je komponované představení – vzdělávací program pro školy v délce 60 minut bez přestávky sestavený pro 1. a 2. stupeň ZŠ, který motivuje mladou generaci k aktivnímu přístupu k tanci a divadlu, prezentuje kvalitní tělesnou kulturu, umělecky stylizovanou nonverbální komunikaci a zdravý životní styl – dnes tolik zanedbávané oblasti u naší mládeže.
Vzdělávací program je významný po choreografické, ale i po hudební stránce. Jednotlivé ukázky jsou doprovázené hudbou světových umělců, jako například W. A. Mozart, Igor Stravinskij, Antonín Dvořák, J. S. Bach, P. I. Čajkovskij, Leoš Janáček, Sergej Prokofjev, Georges Bizet, F. Mendelsson – Bartholdy, Niccol? Paganini, Jaroslav Ježek, ale i současnými hudebníky jako Aretha Franklin, Elvis Presley, John Lennon, Zuzana Navarová, Jaromír Nohavica, nebo lidové písně a tradicionály. Moderátor pořadu představí srozumitelným a uceleným způsobem jednotlivé taneční techniky a jejich historii (klasický balet, moderní, jazzový a lidový tanec, taneční sporty…). Každá žánrová oblast je současně prezentována choreografickými ukázkami z kmenového repertoáru souborů Balet Praha junior a Pražský komorní balet. Choreografie mapují nejvýznamnější období a umělecké osobnosti taneční historie od vzniku scénického tance – baletu na sklonku renesance až po tvorbu současných choreografů. Významný výchovný efekt spočívá také v tom, že diváci neuvidí dospělé taneční hvězdy zdánlivě nedosažitelných kvalit, ale své vrstevníky, kteří promyšleně rozvíjejí svůj talent a profesní předpoklady, dodržují přísnou životosprávu a současně plní náročné studijní a společenské povinnosti.

Ústřední knihovna

Cena 100,-

Určené pro: rodiče a děti, děti.

Okénko
11:00

Stvoření tance

PRAŽSKÝ KOMORNÍ BALET ve spolupráci s Baletem Praha junior uvádí 21. 11. Stvoření tance taneční vystoupení pro děti a studenty základních škol (předškolní děti od 5 let, studenti I. a II. stupně ZŠ)

Stvoření tance je komponované představení – vzdělávací program pro školy v délce 60 minut bez přestávky sestavený pro 1. a 2. stupeň ZŠ, který motivuje mladou generaci k aktivnímu přístupu k tanci a divadlu, prezentuje kvalitní tělesnou kulturu, umělecky stylizovanou nonverbální komunikaci a zdravý životní styl – dnes tolik zanedbávané oblasti u naší mládeže.
Vzdělávací program je významný po choreografické, ale i po hudební stránce. Jednotlivé ukázky jsou doprovázené hudbou světových umělců, jako například W. A. Mozart, Igor Stravinskij, Antonín Dvořák, J. S. Bach, P. I. Čajkovskij, Leoš Janáček, Sergej Prokofjev, Georges Bizet, F. Mendelsson – Bartholdy, Niccol? Paganini, Jaroslav Ježek, ale i současnými hudebníky jako Aretha Franklin, Elvis Presley, John Lennon, Zuzana Navarová, Jaromír Nohavica, nebo lidové písně a tradicionály. Moderátor pořadu představí srozumitelným a uceleným způsobem jednotlivé taneční techniky a jejich historii (klasický balet, moderní, jazzový a lidový tanec, taneční sporty…). Každá žánrová oblast je současně prezentována choreografickými ukázkami z kmenového repertoáru souborů Balet Praha junior a Pražský komorní balet. Choreografie mapují nejvýznamnější období a umělecké osobnosti taneční historie od vzniku scénického tance – baletu na sklonku renesance až po tvorbu současných choreografů. Významný výchovný efekt spočívá také v tom, že diváci neuvidí dospělé taneční hvězdy zdánlivě nedosažitelných kvalit, ale své vrstevníky, kteří promyšleně rozvíjejí svůj talent a profesní předpoklady, dodržují přísnou životosprávu a současně plní náročné studijní a společenské povinnosti.

Ústřední knihovna

Cena 100,-

Určené pro: rodiče a děti, děti.

Okénko
12:00

Vítězové

Sociální multimediální výstava Vítězové v Městské knihovně v Praze

V malém sále Městské knihovny v Praze uskuteční slavnostní zahájení sociální multimediální výstavy Vítězové, která je společným dílem televizní stanice TSN 1+1 a časopisu Vita!

Výstava představí fotografie ukrajinských vojáků, kteří byli zraněni a přišli o končetiny během války na východě Ukrajiny, avšak neztratili chuť do života. Na svém vlastním životě tito lidé ukazují, že lze úspěšně bojovat s bolestí – jak fyzickou, tak psychickou – a že hlavní je nevzdávat se. Cílem projektu je podnítit většinovou společnost k pochopení potřeb lidí s invaliditou, ať už jde o bezbariérový přístup, kvalitní a dostupné protézy, či zapojení těchto osob do všech sfér společenského života. Dvě fotografické výstavy doprovázela na Ukrajině i řada sportovních akcí, na kterých se podíleli jak samotní invalidé, tak známé ukrajinské osobnosti. Projekt Vítězové chce zdůraznit, že tito lidé jsou plnohodnotnými členy společnosti. Jejich silné příběhy inspirují další podobně postižené občany k plnohodnotnému životu – ke sportování, k založení firmy i rodiny.

„Smysl života vidím v tom, abych povzbudil alespoň jednoho dalšího člověka. V tom spatřuji své štěstí“, říká Vadym Svyrydenko, který si každý den nasazuje čtyři protézy.

Organizátory fotografické výstavy v České republice jsou Velvyslanectví Ukrajiny v České republice a spolek Ruta.

Autoři fotografií:

Oleksandr Morderer, fotograf
Teťana Rubljova, kurátorka

Vstup volný

Ústřední knihovna

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé.

Okénko
16:00

Vážený občan

FILMOVÝ KLUB – BIO SENIOR
Vážený občan
Argentina – Šp. 2016, G. Duprat, M. Cohn, španělsky s čes. titulky, 117 min., od 15 let
Komedie o spisovateli Danielu Mantovanim, který se po získání Nobelovy ceny uzavře a odmítá pozvání na prestižní akce i rozhovory. Zaujme ho až nenápadné psaní z rodného argentinského zapadákova, odkud kdysi utekl. Má mu být přidělen čestný titul váženého občana. Spisovatel se rozhodne vrátit a doufá, že znovu nalezne chuť psát.
Vstup pouze s platnou legitimací Filmového klubu. Cena legitimace 60 Kč (platí do 31. 12. 2017), k prodeji v pokladně MKP.

Ústřední knihovna

Cena 60,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:00

Únikovka v knihovně

POZOR! VŠECHNY TERMÍNY JSOU OBSAZENY.

Knihovna v rámci svých služeb nabízí i možnost zahrát si knihovní únikovku. Poznejte tajuplné prostory Ústřední knihovny formou napínavé hry!

Hra je vhodná pro hráče, kteří knihovnu dobře znají, i pro ty, kteří dosud v knihovně nikdy nebyli. Není potřeba znát systém knihovny, není potřeba vyznat se v knihách, není potřeba se ničeho bát. Cílem hry je kromě poskytnutí neopakovatelného zážitku spojeného s knihami i seznámení s budovou Ústřední knihovny a s některými netradičními službami, které čtenářům nabízíme. Knihovní únikovku realizujeme od září 2017, její testování na skutečných hráčích probíhalo v průběhu jara 2017.

Ústřední knihovna - Oddělení pro děti a mládež

Vstupné zdarma

Určené pro: mládež, studenty.

Okénko
17:00

Mýtická Srí lanka: Posvátná místa severu ostrova

Vástu Šástra – sakrální architektura, Jyótish – tradiční védská astrologie
Mýtická a posvátná místa ostrova. Kolébka buddhismu Mihintale – místo odkud se začala šířit Buddhova nauka. Yapahuwa – prastaré sídlo králů, pevnostní město vybudované na skále. Využití principů Vástu Šástra a védské astrologie při projektování chrámů. Podle jakých principů se konstruují stůpy (pagody), jaký mají význam a k čemu se používají.
Přednáší Ing. arch. Mikoláš Bělík

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:30

Workshop: Čteme dětem poutavě

Zveme rodiče, prarodiče, tety i strýce. Jak pracovat s hlasem, aby vaše čtení bylo pro děti srozumitelné i zábavné? Jak se nechytit do různých nástrah čtení a nezaplést se s hlasy 12 zvířátek? Přijďte se naučit a vyzkoušet správnou techniku čtení dětem.

Workshop se koná ve spolupráci s organizací Mezi námi o.p.s., která pravidelně pořádá workshopy pro dobrovolníky – seniory čtoucí dětem v mateřských školách.

  • Vstup zdarma, rezervace místa předem možná na tel. 222 113 387

Ústřední knihovna - Dílna

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Wind River

FILMOVÝ KLUB MKP
Wind River
USA – V. Británie – Kan. 2017, Taylor Sheridan, anglicky s čes. titulky, 107 min., od 12 let
Stopař Cory Lambert (Jeremy Renner) objeví uprostřed zasněžené pusté krajiny Wyomingu tělo mrtvé indiánské dívky. Vyšetřování se ujímá novopečená agentka FBI Jane Bannerová, která do odlehlé indiánské rezervace Wind River přijíždí z Las Vegas, zcela nepřipravená na drsné podnebí, jež tam panuje.
Vstup pouze s platnou legitimací Filmového klubu. Cena legitimace 60 Kč (platí do 31. 12. 2017), k prodeji v pokladně MKP.

Ústřední knihovna

Cena 90,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Seychelly

Cestovatelské úterky
Moderuje průvodce po toulkách blízkých i vzdálených RNDr. Miroslav Hrdlička
Seychelly
Cíl, který není výhradně určen cestujícím hledajícím luxus, nýbrž i těm, kteří jsou ochotni za trochu vyšší výdaje navštívit nejkrásnější pláže světa a nebýt přitom rušeni masovým turismem nebo budováním hotelů na pláži. Jak lépe poodhalit roušku této známé tropické, turistické destinace, než s „domorodcem“?
Přednáší Udo Wichert

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

středa22. 11.

Okénko
09:00

Pc kluby v Ústřední knihovně - listopad 2017

Pořádáme pravidelné PC kluby pro všechny, kdo se chtějí seznámit s počítačem, naučit se pracovat s kancelářskými programy, vyhledávat a komunikovat na internetu nebo poznat základy počítačové grafiky. Bližší informace na telefonním čísle 222 113 372. TIP! Stáhněte si program PC klubu na listopad 2017! [docx, 26 kB].

Ústřední knihovna - Informační středisko

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory.

Okénko
14:30

Senioři píší Wikipedii - pokročilí - 2017

Kurz pro wikipedisty seniory, především pro absolventy kurzu Senioři píší Wikipedii – začátečníci. Rozšiřte si své wikipedistické znalosti a procvičte vše to, co jste se již naučili. Jednotlivé lekce vede lektor Wikimedia ČR Vojtěch Veselý. Více informací můžete získat také na stránce http://seniori­.wikimedia.cz nebo na e-mailové adrese seniori@wikime­dia.cz.
TIP! PŘIHLASTE SE POMOCÍ FORMULÁŘE!

Ústřední knihovna

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory.

Okénko
16:30

ÚSTŘEDNÍ HUDBA AČR

ÚSTŘEDNÍ HUDBA AČR uvádí cyklus odpoledních koncertů.

Orchestr Armády ČR, těleso s úctyhodnou tradicí i vysokou současnou úrovní, uvádí světově proslulá klasická díla. Při své koncertní činnosti spolupracuje Ústřední hudba AČR s významnými osobnostmi hudebního života, s předními sólisty Národního divadla, Státní opery Praha a České filharmonie.

Koncert k poctě Karla Bělohoubka in memoriam.

Koncert se koná v 16.30 ve velkém sále Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1

Vstup zdarma do naplnění kapacity sálu, místenky k vyzvednutí 1 hodinu před začátkem koncertu v předsálí Městské knihovny v Praze.

Ústřední knihovna

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:00

Památkové obnovy českých hradních zřícenin

Zříceniny hradů mají neopakovatelné kouzlo a zároveň i hodnotu historického pramene. Při zajišťování torzálních památek usiluje Národní památkový ústav nejen o technickou stabilitu, ale i o zachování jejich estetické a historické hodnoty, aby neztratily charakter zříceniny. Přitom pečovat o torzální památku je těžší, než starat se o kompletně dochovaný objekt. Přístup české památkové péče je však ovlivněn zkušeností s necitlivými obnovami z období socialismu. Přesto existují příklady řady zajímavých obnov, realizovaných v posledních desetiletích (Točník, Bezděz, Kamýk nad Vltavou, Pořešín, Rabí, Hamrštejn a další).

Přednáší Ing. arch. Karel Kibic Ph.D., Národní památkový ústav

www.arsviva.cz

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:00

Fresh Books

Nemáte si s kým popovídat o právě přečtené knize? Nebaví vaše přátele poslouchat, co úžasného jste tentokrát četli? Přijďte k nám! Čtenářský klub FRESH BOOKS je místo, kde se setkávají nadšení příznivci žánru Young Adult/New Adult. Na neformálních schůzkách vás uvítají přátelské knihovnice, jež jsou samy nadšenými čtenářkami tohoto žánru. Tentokrát si budeme povídat o knize The Goddess Test od Aimee Carter.

Ústřední knihovna - Dílna

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:00

Wikiklub

Znáte internetovou encyklopedii Wikipedie? Zkoušeli jste do ní přispět, ale nevíte si s něčím rady? Wikiklub je tu nejen pro wikipedisty, kteří již znají základy editace, ale i pro nováčky či zvědavce, kteří chtějí získat rady a podněty pro další tvorbu a úpravu encyklopedických hesel.

Více informací můžete získat také na stránce Wikiklubu Praha https://cs.wi­kipedia.org/wi­ki/Wikipedie:Klub#Pra­ha nebo na e-mailové adrese vojtech.vesely­@wikimedia.cz.

Ústřední knihovna

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory, dospělé, studenty.

Okénko
19:00

Cesta kolem světa za osmdesát tisíc korun?

KOLEM SVĚTA
cyklus cestovatelských přenášek
Uvádí Karel Wolf
www.kolemsveta.cz
Cesta kolem světa za osmdesát tisíc korun?
Jak za minimální náklady realizovat cestu kolem světa? Jak levně koupit letenky, jak zařídit ubytování zdarma, jak na levné stravování a kde pořídit zajímavé aktivity? Kromě odpovědí na tyto otázky, bude představen i výběr nejlepších fotografií z cesty kolem světa na trase ČR – Indie – Thajsko – Čína – Japonsko – Havaj – Kalifornie – Florida – Portoriko – Karibské ostrovy – ČR.
Přednáší cestovatel a fotograf Alef Pražský

Ústřední knihovna

Cena 100,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Posvátné stromy

Posvátné stromy
I současný sekulární stát svým způsobem pečuje o a chrání tzv. památné stromy. Jaké rituální praktiky tímto gestem asociuje? Strom je dalším z přirozených předmětů uctívání. Na vybraných příkladech ze světa i tuzemska (Stochov, Semtiny, Tatobity, Římov, Telecí, Lichnice) si ukážeme jejich nejrozšířenější formy zbožnosti a mythopoetického uchopování.
Přednáší spisovatel a výtvarník Václav Vokolek

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

čtvrtek23. 11.

Okénko
08:30

Online streaming Brain and Breakfast

Svět jako stavebnice aneb budoucnost našich měst

Dokážete si představit přenosné fabriky, rodinné domy nebo školky, které se přizpůsobují okamžitým potřebám obyvatel či uživatelů? Nejde o sci-fi, ale o vizi budoucnosti, kterou do reality pomáhá už 25 let uvádět Stanislav Martinec se svou firmou Koma Modular. Modulární výstavba (tvorba prostoru pomocí jednoduchého principu skládání rozměrově podobných jednotek – modulů) je ve světě čím dál větším trendem. Jde o flexibilní, udržitelný a zároveň méně nákladný způsob, jak tvořit veřejný prostor, podněcovat debatu komunity i posouvat projekty rychleji a za méně peněz. Pomůže nám modularita řešit paradoxy současného světa? Přijďte a dozvíte se více na dalším Brain&Breakfastu, ranním online setkání, tentokrát s Ing. Stanislavem Martincem.

Ústřední knihovna - Dílna

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé.

Okénko
09:30

Trénování paměti 2017 - Iva Brožíková

Zveme všechny seniory na podzimní trénování paměti. Kurzem, který se skládá z osmi lekcí, vás provede Iva Brožíková. Zájemci se mohou zapisovat v informačním středisku Ústřední knihovny nebo na tel. 222 113 555. Zahajovací lekce proběhne ve čtvrtek 5. října.

Ústřední knihovna

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory.

Okénko
10:00

Kdo je na světě nejmocnější?

Baletní pohádku na hudbu Bohuslava Martinů pro děti i dospělé uvádí Pražský komorní balet

Magický pohádkový svět, kde ožijí různé živly, zlaté slunce, temné mraky nebo i silný vítr!

Inspirací baletní pohádky Kdo je na světě nejmocnější? byla hudba Bohuslava Martinů a obrazy Vladimíra Houdka. Děj pohádky (původně motiv indické bajky o myší rodině) se odehrává v potrhlé cirkusové rodině, ve které rodiče hledají pro svou dceru toho nejmocnějšího ženicha na světě. Humorné jsou zvláště postavy rodičů, kteří jsou tak potrhlí, že by v honbě za nejmocnějším ženichem princeznu málem provdali za slunce, mrak, vítr či zeď. Jak se ale v pohádkách stává, nakonec stejně zvítězí pravá láska. Choreografie Hany Polanské Turečkové kombinuje akrobatické i gymnastické prvky a taneční formy cizích kultur.

Osoby a obsazení: Princezna – Aurora Fradella, Princ – Patrik Čermák, Král – Igor Vejsada, Královna – Lenka Bílková, Dívky – Jitka Tůmová, Alena Krivileva, Dívky – Jitka Tůmová, Alena Krivileva, Doprovod prince – Filip Löbl, Sotirios Panagoulias, Slunce – Leonardo Germani, Jitka Tůmová, Filip Löbl, Mrak – Sotirios Panagoulias, Lenka Bílková, Patrik Čermák, Vítr – Filip Löbl

Hudba: Bohuslav Martinů

Režie a choreografie: Hana Polanská Turečková

Scéna a kostýmy: Vladimír Houdek a Monika Žáková

Mluvené slovo: Bára Hrzánová

Hudební spolupráce: Jan Bubák

Námět: Eva Kolková

Světelný design: Pavel Kotlík

Nahrávka: Symfonický orchestr hl.města Prahy FOK, dirigent: Jiří Bělohlávek

Představení je určeno pro děti od 4 do 11 let (MŠ, I. stupeň ZŠ a rodiče s dětmi)

Vstupné 100 Kč (pedagogický doprovod zdarma)

Ústřední knihovna

Cena 100,-

Určené pro: rodiče a děti, děti.

Okénko
17:00

Symbol hvězdy a posvátná geometrie

SYMBOLY, OBRAZY A MÝTY JAKO ARCHETYPY POZNÁNÍ
Cyklus přednášek je určen pro zájemce o výtvarné umění, filozofii i pro ty, kteří se zajímají o význam archetypů a mýtů v hlubinné psychologii a mytologii.
Symbol hvězdy a posvátná geometrie
Symbol hvězdy lze propojit s hermetickou představou stvoření světa a s posvátnou geometrií. Souvisí též s cykly oběhu planet okolo Slunce i s cestou ke Kameni mudrců. Ve starověku byla hvězda také symbolem Bohyně a Svatého grálu.
Přednáší RNDr. Mgr. Hana Blochová, přednáška se středověkými písněmi s doprovodem psaltéria

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:00

Příběhy knih

Oddělení vzácných tisků se podělí se čtenáři o další příběhy knih ze svého fondu. Uvidíte vzácné slabikáře z počátku 19. století, jeden z nejstarších francouzských časopisů o módě, kartografickou raritu ze 17. století – mapu Čech v podobě růže nebo Muchův Otčenáš z roku 1901 plný zednářských symbolů. Listování dovoleno!

TIP! PŘEČTĚTE SI O VYSTAVENÝCH KNIHÁCH V ČLÁNKU PŘÍBĚHY KNIH II

Ústřední knihovna - Dílna

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé.

Okénko
18:00

Setkání s dramatikem Karolem Sidonem

Olivový čtvrtek Karola Sidona

Divadelní a filmové oddělení srdečně zve na další podvečer z cyklu Barevné čtvrtky. Tentokrát s dramatikem a spisovatelem Karolem Sidonem. Setkání uvede Marie Valtrová. Akce se koná ve čtvrtek 23. listopadu 2017 od 18:00 hodin v Divadelním a filmovém oddělení Ústřední knihovny. Vstup volný.

Ústřední knihovna - Divadelní oddělení

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Zahradnictví: Nápadník

BIO SKEPTIK aneb Večer obzvláště vytříbeného vkusu
Zahradnictví: Nápadník
ČR – Slovensko 2017, Jan Hřebejk, 120 min.
Poslední díl trilogie Zahradnictví se odehrává na konci 50. let a vypráví o rodinných vztazích poznamenaných válkou a komunistickým převratem. S tragikomickým nadhledem vykresluje generační střet mezi předválečnou a poválečnou generací.
Po projekci následuje debata s Kamilem Filou a Vítem Zapletalem o kvalitách snímku. Diváci s legitimací FK v ruce budou mít v diskusi přednost.

Ústřední knihovna

Cena 110,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Komunikace - nástroj sbližování, nebo nebezpečná zbraň?

ZDRAVÝ A SPOKOJENÝ ŽIVOT
Cyklus přednášek se koná ve spolupráci s časopisem REGENERACE
Komunikace – nástroj sbližování, nebo nebezpečná zbraň?
Přednáška psychoterapeutky je věnována tajemství úspěšné komunikace a postupům, které sbližují nebo oddalují. Odborné i humorné zamyšlení nad mocným nástrojem ovlivňujícím kvalitu mezilidských vztahů.
Přednáší PhDr. Patricie Anzari, CSc.

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

pátek24. 11.

Okénko
17:00

Fakta místo dojmů

Jak na internetu nenaletět: Fakta místo dojmů

Internet a sociální sítě jsou otevřeným prostorem pro svobodnou výměnu informací a myšlenek, ale také prostředím pro šíření polopravd, lží, strachu a nenávisti. Spojuje nás, ale také rozděluje. Čemu a komu dnes vůbec můžeme věřit? A pomáhá nám v tom vlastní mozek, nebo nás podráží? Srdečně vás zveme na diskusi s odborníky z oblasti médií, komunikace a psychologie Michalem Kaderkou a Romanem Mácou. Akce probíhá ve spolupráci s Institutem pro sociální inkluzi.

Michal Kaderka – expert na mediální výchovu, pedagog Gymnázia Na Zatlance a koordinátor Aliance pro otevřené vzdělávání

Roman Máca – IT a mediální analytik, Evropské hodnoty, spolupracovník Manipulátoři.cz a HlídaciPes.org

Ústřední knihovna

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé, studenty.

Okénko
19:30

HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica

Ojedinělé hudební seskupení s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož silným inspiračním zdrojem byla zejména v počátcích jeho existence lidová tradice. Listopadový koncert Hradišťanu bude již tradičně speciálním dárkem pražskému publiku, tentokrát i s možností požádat si předem o píseň na přání! Některým z Vás se může splnit, pokud napíšete předem na e-mail david.burda@centrum.cz

Z historie: Od roku 1978 je uměleckým vedoucím Hradišťanu tvůrčí osobnost – houslista a hudební skladatel Jiří Pavlica, pod jehož vedením se dramaturgie začala postupně transformovat do širších souvislostí historických, geografických, ale i společenských. Vzrůstaly také interpretační nároky na členy souboru. Postupně se začala významně prosazovat autorská tvorba Jiřího Pavlici, která zcela převládá v posledních projektech. Dnes je Hradišťan (v širší podobě i s tanečním souborem) profesionálním tělesem, které programově pracuje zejména s odkazem lidové tradice a jejím filozofickým přesahem. Překračuje hranice hudebních žánrů a spolupracuje s osobnostmi různých kultur celého světa. Je častým hostem, domácích i zahraničních festivalů tradiční, alternativní, ale i vážné hudby. Hradišťan spolupracuje s rozhlasem, televizí a filmem, koncertoval na 4 kontinentech, natočil více než 30 stěžejních zvukových nosičů (viz. Diskografie) a na mnoha dalších spolupracoval. Mezi kmenové sólisty patří Alice Holubová, Jiří Pavlica a David Burda.

Způsob práce, dramaturgie a umělecká úroveň řadí Hradišťan k originálním a nezaměnitelným tělesům české i mezinárodní hudební scény.

Jiří Pavlica (*1953) – umělecký vedoucí, housle, zpěv
Alice Holubová (*1969) – zpěv
David Burda (*1970) – klarinet, flétny, zpěv, manažer
Milan Malina (*1964) – cimbál, zpěv
Roman Gill (*1980) – kvinton, zpěv
Milan Gablas (*1989) – kontrabas, zpěv
Josef Fojta (*1973) – klávesy, perkuse, zpěv

Více informací na www.hradistan.cz

Ústřední knihovna

Cena 390,-

Určené pro: dospělé.

sobota25. 11.

Okénko
14:00

Fantastické dobrodružství v knihovně

Hledají se děti s dobrodružnou povahou a zálibou ve fantastických příbězích!

V sobotu 25. listopadu mezi 14.00–17.00 hod. budou na děti a jejich rodiče čekat v Městské knihovně v Praze Mumínek a jiné literární postavy severských dětských knih, které vás provedou všemožnými zákoutími knihovny. Při plnění úkolů na stanovištích se na chvíli stanete detektivy, rytíři, kouzelníky i vědci, vyzkoušíte si, jak jste bystří a obratní, a třeba objevíte svou skrytou superschopnost! Na všechny odvážné čeká po absolvování celé trasy drobná odměna.

Pátrací hra, která je součástí festivalu Dny Severu 2017 na téma severské podivno, proběhne v prostorách Ústřední knihovny a poslední pátrače vypustíme na trať v 16 hodin.

Akci pořádají Skandinávský dům a Městská knihovna v Praze za podpory Ministerstva kultury ČR a ve spolupráci s nakladatelstvím Host.

Ústřední knihovna

Vstupné zdarma

Určené pro: rodiče a děti, děti.

Okénko
15:00

Esa z pralesa

BIO JUNIOR
Esa z pralesa / Les As de la jungle
Francie 2017, David Alaux, český dabing, 97 min.
Maurice sice vypadá jako obyčejný tučňák, ale uvnitř jeho hrudi bije statečné srdce tygra. Však byl také vychován hrdou tygřicí. Maurice se touží stát nejlepším kung-fu mistrem na světě. To nebude vůbec snadné, protože vyniká spíše neohrabaností a nemotorností, ale také obrovským odhodláním.

Ústřední knihovna

Cena 80,-

Určené pro: rodiče a děti, děti.

pondělí27. 11.

Okénko
09:30

Trénování paměti 2017 - Bohuslava Trnková

Zveme všechny seniory na podzimní trénování paměti. Kurzem, který se skládá z osmi lekcí, vás provede RNDr. Bohuslava Trnková. Zájemci se mohou zapisovat v informačním středisku Ústřední knihovny nebo na tel. 222 113 555. Zahajovací lekce proběhne v pondělí 9. října.

Ústřední knihovna

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory.

Okénko
15:00

Proč jsem tu ještě potřebný?

ODPOLEDNÍ RENDEZ-VOUS (NEJEN) PRO SENIORY
Proč jsem tu ještě potřebný?
Otázka, která se vnucuje lidem úměrně s jejich klesající samostatností a uplatněním. Jaká je role seniora ve společnosti? Neklesá jeho význam s věkem? Jak se vyrovnat se zmenšující se výkonností a pohyblivostí? Citlivé a pro mnoho seniorů aktuální téma hledá uspokojivé odpovědi vedoucí k pozitivnímu postoji k sobě i k našemu okolí.
Přednáší Ing. Zdeněk Svoboda, CSc.

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
15:30

Dámský klub: technika pergamano

Dámský klub: netradiční blahopřání technikou pergamano

Seniorské pondělky – podzim 2017

Přijďte si s oblíbenou lektorkou Naďou Fukovou vyrobit netradiční blahopřání. Rezervovat místo si můžete od 6. 11. na tel. 222 113 555. Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Ústřední knihovna - Dílna

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory.

Okénko
17:00

Zwinger v Drážďanech

UMĚLCI VE SBÍRKÁCH SVĚTOVÝCH GALERIÍ
Zwinger v Drážďanech
Díla Santiho, Castelfranca, Tiziana, Tintoretta, Rubense, Rembrandta nebo Dürera části barokního paláce, Semperově galerii.
Přednáší PhDr. Jana Jebavá.

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Neznámý Aki Kaurismäki I.: Konzervativní buřič AK

PROJEKCE A DIALOGY – filmové projekce FAMU
Po promítání následuje beseda s tvůrci či kritiky. Moderuje Vladimír Hendrich.
Neznámý Aki Kaurismäki I.: Konzervativní buřič AK
Přednášku Vladimíra Hendricha o životě a díle nejproslulejšího finského autorského filmaře doplní projekce u nás jen málo známých Kaurismäkiho hudebních klipů.
Zločin a trest/ Rikos ja rangaistus
Finsko 1983, 91 min., od 15 let
První hraný film Akiho Kaurismäkiho se drží předlohy F. M. Dostojevského jen velmi volně. Solitér Antti Rahikainen spáchá v Helsinkách na první pohled nepochopitelnou vraždu, avšak záhy se ukáže, že ke svému činu měl jistý důvod.

Ústřední knihovna

Cena 80,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Západní expanzionismus a zrod moderního rasového myšlení

Střet civilizací a vzestup Západu
Vyprávění o uzlových momentech průběhu expanze Západní civilizace v nesamozřejmé perspektivě vědy o člověku.
Přednáší antropolog prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc.
Západní expanzionismus a zrod moderního rasového myšlení
Rasové myšlení je výrazem snahy vysvětlit lidskou rozmanitost prostřednictvím dědičných fyzických vlastností, které určují rovněž psychologické dispozice a sociokulturní výkonnost. V přednášce budou přiblíženy na příkladech konkrétních děl řady západních myslitelů a autorů počátky rasové teorie v raném novověku, příčiny jejího úspěšného šíření v devatenáctém století a tragické dopady na politickou kulturu Západu ve století dvacátém.

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

úterý28. 11.

Okénko
16:00

Milada

FILMOVÝ KLUB – BIO SENIOR
Milada
ČR 2017, David Mrnka, český dabing, 130 min.
Příběh JUDr. Milady Horákové, ženy s morálními principy zakořeněnými tak silně, že se často ve svých rozhodnutích řídila více svým svědomím než srdcem, a to i za cenu ohrožení vlastní rodiny a sebe sama.
Vstup pouze s platnou legitimací Filmového klubu. Cena legitimace 60 Kč (platí do 31. 12. 2017), k prodeji v pokladně MKP.

Ústřední knihovna

Cena 60,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:00

Výchova jako dobrodružství

To se v té Přírodní škole učíte na stromech? Již téměř dvacet pět let funguje inovativní osmileté gymnázium Přírodní škola. Nelze jej zařadit do žádného běžného proudu alternativních škol, inspiruje se celou řadou systémů kolektivní výchovy – od Janucze Korczaka a Antona Makarenka až po zkušenosti skautského hnutí nebo dětských domovů v terezínském ghettu. Večer má především představit novou knihu jednoho ze zakladatelů Přírodní školy Výchova jako dobrodružství. Kniha vznikala několik let a na rozdíl od autorovy prvotiny Přirodní škola – cesta jako cíl se věnuje jednotlivým klíčovým oblastem dobré výchovy a vzdělávání – vytváření školního společenství, žákovské samosprávě, prvkům iniciačních rituálů v podmínkách školy, ale i rozsáhlých projektů, ve kterých se život školy přímo napojuje na život okolní společnosti. Text doplňuje řada beletristických částí – vzpomínek na peripetie i radosti společné výchovné práce. Autory části textů jsou i současní a bývalí studenti školy.

Přednáší Mgr. František Tichý ředitel a zakladatel Přírodní školy

Přednáška se koná v 17.00 na malém sále Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1

Ústřední knihovna

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Tom of Finland

FILMOVÝ KLUB MKP
Tom of Finland
Finsko – Švédsko – Německo 2017, Dome Karukoski, finsky s čes. titulky, 115 min.
Obří svaly, naddimenzované genitálie a fetiš pro upnuté uniformy. Homoerotické kresby finského umělce tvořícího pod pseudonymem Tom of Finland se už staly součástí popkultury. Stejnojmenné biografické drama ale odkrývá, že umělcův život nebyl plný radosti a potěšení, které jsou tak vlastní jeho tvorbě.
Vstup pouze s platnou legitimací Filmového klubu. Cena legitimace 60 Kč (platí do 31. 12. 2017), k prodeji v pokladně MKP.

Ústřední knihovna

Cena 80,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Toskánsko: Siena a kraj Chianti

Cestovatelské úterky
Moderuje průvodce po toulkách blízkých i vzdálených RNDr. Miroslav Hrdlička
Toskánsko: Siena a kraj Chianti
Toskánsko je nepřebernou pokladnicí umění, z níž jako by nejsilněji zářila slovutná Florencie. V oslnivém lesku kolébky renesance snadno zapomínáme na další perly rozeseté po kraji oblých kopečků, vinic, olivových hájů a cypřišových alejí. K cílům nejmilejším patří hrdá Siena, jež si kvalitou svých uměleckých pokladů v ničem nezadá se svým věčným florentským rivalem. Zůstává však při tom městem „lidských“ rozměrů, které své návštěvníky neleká nekonečným množstvím památek a nenutí je k trýznivé volbě, co vybrat do svého itineráře a co kvůli nedostatku času vynechat. Okolní kraj Chianti je domovem slavného červeného vína, malebných městeček a vynikající kuchyně.
Přednáší RNDr. Jaroslav Hofmann

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

středa29. 11.

Okénko
09:00

Pc kluby v Ústřední knihovně - listopad 2017

Pořádáme pravidelné PC kluby pro všechny, kdo se chtějí seznámit s počítačem, naučit se pracovat s kancelářskými programy, vyhledávat a komunikovat na internetu nebo poznat základy počítačové grafiky. Bližší informace na telefonním čísle 222 113 372. TIP! Stáhněte si program PC klubu na listopad 2017! [docx, 26 kB].

Ústřední knihovna - Informační středisko

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory.

Okénko
14:30

Senioři píší Wikipedii - pokročilí - 2017

Kurz pro wikipedisty seniory, především pro absolventy kurzu Senioři píší Wikipedii – začátečníci. Rozšiřte si své wikipedistické znalosti a procvičte vše to, co jste se již naučili. Jednotlivé lekce vede lektor Wikimedia ČR Vojtěch Veselý. Více informací můžete získat také na stránce http://seniori­.wikimedia.cz nebo na e-mailové adrese seniori@wikime­dia.cz.
TIP! PŘIHLASTE SE POMOCÍ FORMULÁŘE!

Ústřední knihovna

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory.

Okénko
17:00

Prahou po stopách zednářské symboliky

Přednáška spojená s autogramiádou stejnojmenné knihy Zuzany Foffové a Bohumila Vurma.
Kniha vychází u příležitosti 300. výročí založení nejstarší zednářské velkolóže.
Obrazová projekce odhalí skryté symboly na pražských domech. V uličkách a domech Prahy dodnes nacházíme hlubokou symboliku z dílen gotických stavitelských hutí, renesančních cechů i zednářských spolků. Na velkolepé projekty císaře Karla IV. a Rudolfa II. v průběhu 18., 19. a 20. století navázali mecenáši barokních a secesních zednářských staveb. Byli to příslušníci tajných spolků a lóží svobodných zednářů, tedy významní šlechtici, podnikatelé a politici.
Přednáší Bohumil Vurm

Ústřední knihovna

Cena 60,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:00

Reunion: perla Indického oceánu

Oblíbený ostrov pirátů, který dodnes skrývá legendární poklad korzára La Buseho, schovává v pustinách Indického oceánu nejčinnější sopku světa Piton de la Fournaise s krajinou připomínající Mars, i s více než tři kilometry vysokým Piton de la Neige. Reunion proslul i jako místo, kde se běžně praktikuje bílá a černá magie nebo kult woodoo. V pralese se také jako na posledním místě na světě pěstuje vanilka, a to původním způsobem z otrokářských dob.
Přednáší Petr Blahuš

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:00

Wikiklub

Znáte internetovou encyklopedii Wikipedie? Zkoušeli jste do ní přispět, ale nevíte si s něčím rady? Wikiklub je tu nejen pro wikipedisty, kteří již znají základy editace, ale i pro nováčky či zvědavce, kteří chtějí získat rady a podněty pro další tvorbu a úpravu encyklopedických hesel.

Více informací můžete získat také na stránce Wikiklubu Praha https://cs.wi­kipedia.org/wi­ki/Wikipedie:Klub#Pra­ha nebo na e-mailové adrese vojtech.vesely­@wikimedia.cz.

Ústřední knihovna

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory, dospělé, studenty.

Okénko
19:00

Chlapi nepláčou

FILM A SPIRITUALITA
ve spolupráci s Akademickou farností Praha. Projekce s úvodem a moderovanou diskuzí.
Uvádí Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D. a Jan Regner SJ.
Chlapi nepláčou / Muškarci ne plaču
Bosna a Hercegovina – Slovinsko – Chorv. 2017, Alen Drljevic, čes. titulky, 98 min., od 15 let
V opuštěném horském hotelu probíhá psychologický experiment. Na jednom místě se potká osm dobrovolníků z řad válečných veteránů, zastupujících různé národnosti a etnika bývalé Jugoslávie, aby zde podstoupili společnou terapii. Postupně vyplouvají na povrch ty nejhlubší rány minulosti, zasazené rodinou či válečnou zkušeností. Slovinský terapeut, který má skupinu na starosti, jen obtížně zvládá nebezpečně třaskavou směs, kterou může okamžitě zažehnout každé slovo vyřknuté bez rozmyslu nebo jen zdánlivě křivý pohled.

Ústřední knihovna

Cena 80,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

H*art on

SOUČASNÝ ČESKÝ DOKUMENT
H*art on
ČR 2017, 73 min., od 18 let
Hravý, provokativní a vizuálně sytý film o strastech moderního umělce H*ART ON je slovní hříčkou spojení hard on – erekce, heart – srdce a art – umění. Nový autorský snímek Andrey Culkové, ve kterém vystupují čeští i zahraniční představitelé soudobé tvorby, osobitě a s humorem spojuje připomínku Zdenka Rykra, pozoruhodné postavy meziválečného umění a reklamy, s tázáním po smyslu současného umění. Snímek vyhrál letos cenu na festivalu Chiayifestival (Taiwan), byl nominován na Cenu Pavla Kouteckého a obdržel také Zvláštní uznání Ceny Andreje Stankoviče.
Besedu s režisérkou po projekci moderujeVladimír Hendrich

Ústřední knihovna

Cena 60,-

Určené pro: dospělé.

čtvrtek30. 11.

Okénko
09:30

Trénování paměti 2017 - Iva Brožíková

Zveme všechny seniory na podzimní trénování paměti. Kurzem, který se skládá z osmi lekcí, vás provede Iva Brožíková. Zájemci se mohou zapisovat v informačním středisku Ústřední knihovny nebo na tel. 222 113 555. Zahajovací lekce proběhne ve čtvrtek 5. října.

Ústřední knihovna

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory.

Okénko
15:00

Pražský komorní balet uvádí Chvilku POEzie

Chvilka POEzie

Holoubek

Hudba: Antonín Dvořák, Choreografie: Pavel Šmok

Nastudování: Kateřina Dedková – Franková, Asistent nastudování: Igor Vejsada, Kostýmy: Petra Lebdušková podle původních návrhů Věry Mejtové, Scéna: Petra Lebdušková podle původních návrhů Milana Čecha, Obnovená premiéra: 23.10.2016 v Praze, Tančí: 12 sólistů Pražského komorního baletu, Délka: 20 minut

Symfonická báseň Antonína Dvořáka Holoubek složená na motivy stejnojmenné balady Karla Jaromíra Erbena. Mladá žena, která otráví svého manžela, se rychle vdá za mladého nápadníka a posléze prožívá kruté výčitky svědomí, které ji nakonec doženou k sebevraždě.

Pavel Šmok k premiéře Holoubka v roce 1993 uvedl: „Dvořák ve svém Holoubkovi nesleduje Erbenovu baladu nijak ‚doslovně'. Proto ani moje taneční ztvárnění ‚nevypráví' děj přímočaře. Zvolil jsem tu formu ‚divadla na divadle' a zasadil příběh do prostředí podivného masopustu: příběh se proměňuje jakoby ve vdovin zlý sen, noční můru, a něžný holoubek ve smrtihlava.“

Vladimír Vašut se v knize „Pavel Šmok na přeskáčku“ k Holoubkovi vyjadřuje takto: „Holoubka považuji za jeden z vrcholných Šmokových dramaturgických výkonů (a že jich bylo, vždyť drtivou většinu libret si napsal sám!). Bláznivý a třeštivý živel výhružných a potměšilých maškar dějem nejen provází a nejen člení příběh do různých "reálných“ a fantazijních sekvencí, ale zároveň děj tmelí;funguje tu rovněž na způsob filmového střihu či prolínačky. Maškary jakoby náhodou vždy připravují další scénu; činí tak obratnou manipulací s rekvizitami, jež se mění v symbolické znaky."

Chvilka POEzie

Choreografie: Marek Svobodník, Hudba: Jaroslav Ježek a Bedřich Nikodém, Hudební koláž: Marek Svobodník, Asistent choreografie: Igor Vejsada, Kostýmy: Pavel Knolle a Marek Svobodník, Scéna: Petr Siedlaczek, Světelný design: Karel „Karlos“ Šimek, Tančí: 5 sólistů Pražského komorního baletu, Délka: 20 minut

Černá taneční groteska na motivy proslulé basně Edgara Allana Poea „Havran“.
„S čekáním přichází nejedna kratochvíle, třeba i smrt.“

Citace z rozhovoru s Markem Svobodníkem:
„Látka, kterou jsem si vybral, je de facto horor. A v hororu jde vždycky o čas. Vy víte, že ta či ona věc se stane, otázkou je ale kdy? Koncept Poeovy básně Havran jsem transponoval do černé grotesky, komiksu, situačně až absurdního humoru tvrdšího ražení, avšak s určitou dávkou "poezie“."

Představení je určeno pro studenty II. stupně ZŠ a SŠ, příp. rodiče s dětmi od 11 let

Vstupné 100 Kč (pedagogický doprovod zdarma)

Ústřední knihovna

Cena 100,-

Určené pro: rodiče a děti, děti.

Okénko
17:00

1717-1867-1907: šťastné sedmičky českých dějin

Nepřehlížíme něco podstatného, když vnímáme moderní české dějiny jako sled „tragických osmiček“? V letošním roce 2017 máme unikátní možnost si připomenout hned několik kulatých výročí, která možná nejsou významná pro národně pojaté dějiny, ale zato mají význam pro vývoj občanské společnosti. Historik Ivo Cerman představí jiný pohled na dějiny 18. a 19. století a připomene výročí prosincové ústavy.
Přednáší doc. PhDr. et Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D., Historický ústav FF JU, editor knihy Habsburkové 1740–1918. Vznikání občanské společnosti (2016)

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Aljaška: divočina zlatého severu

http://www.promitani.cz/aljaska/
Martin Loew v rámci své celovečerní digitální diashow představí osobní zážitky a cestovatelské tipy na poznávání Aljašky. Bude se zabývat historickými stopami zlatokopů na Yukonu i legendárním Klondike. Podělí se s námi o své zkušenosti z dobrodružných cest vlakem, lodí, na kajaku i letadlem k nejvýraznějším přírodním unikátům jako je nejvyšší hora Severní Ameriky Denali.
Přednáší Martin Loew

Ústřední knihovna

Cena 140,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Meč a růže

ZDRAVÝ A SPOKOJENÝ ŽIVOT
Cyklus přednášek se koná ve spolupráci s časopisem REGENERACE
Meč a růže
Tato zážitková přednáška navazuje na články v Regeneraci a na téma předchozí přednášky „Spící krasavice-příběh ženské sebeúcty“. Zabývá se historickými i osobními zdroji sexuálního sebevědomí. Je určena pro muže i ženy, které zajímá osobní design jejich vnitřního meče a květiny.
Přednáší PhDr. Helena Šalátová

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Program na říjen

Listopad 2017

Program na prosinec
Zobrazit: výpis   |   kalendář

Související stránky

Najít v knihovně
  • přetáhnout tlačítko na lištu záložek prohlížeče
  • označit vybrané slovo na jakékoliv prohlížené internetové stránce
  • kliknout na odkaz "Najít v knihovně" na liště záložek prohlížeče
  • automatické vyhledání knížek k tématu v katalogu knihovny

Přihlaste se

Neznáte heslo? SSL zabezpečeno

Vyhledávání

| en