Co si vzít s sebou

Dospělí (starší 15 let)

 • Vyplněnou přihlášku. Můžete ji vyplnit na pobočce nebo ji stáhnout a vytisknout z webu.
 • Hotovost, případně platební kartu. Na většině poboček můžete platit kartou, ale je dobré si to před návštěvou zkontrolovat. Jak? Klikněte na profil pobočky.
 • Občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti vydaný členským státem EU.

Děti (mladší 15 let)

 • Vyplněnou přihlášku podepsanou zákonným zástupcem.
 • Průkaz totožnosti (např. Lítačka, školní karta, pas; průkaz musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, fotografii). Nemá dítě vlastní průkaz totožnosti? Pak je třeba, aby přišel i jeho zákonný zástupce s vlastním dokladem totožnosti.

Občan Evropské unie

 • Vyplněnou přihlášku.
 • Doklad totožnosti vydaný členským státem EU (např. občanský průkaz, pas nebo řidičský průkaz).

Občan států mimo EU

 • Prokázání usazenosti v ČR (např. povolení k pobytu). POZOR! Pokud usazenost nemůžete prokázat, je možné se registrovat na základě kauce nebo s ručitelem. K tomu je třeba:
 • Předložit doklad totožnosti a složit kauci ve výši 1 000 Kč nebo předložit doklad totožnosti a vyžádat si přítomnost ručitele, který splňuje podmínky pro zápis za čtenáře knihovny.

Právnická osoba (instituce)

 • Vyplněnou přihlášku právnické osoby podepsanou statutárním orgánem nebo jinou oprávněnou osobou. Pozor! V přihlášce musí být určena právě jedna konkrétní osoba, které knihovna vydá čtenářský průkaz.
 • Doklad o existenci právnické osoby (např. kopie zřizovací listiny).

Kolik to stojí?

Za co se platí Kolik to stojí
Registrace na rok pro dospělé s kartou (Lítačka, ISIC, In Karta) 60 Kč
Registrace na rok pro dospělé s čtenářským průkazem 80 Kč
Registrace na rok pro děti do 15 let Zdarma
Registrace na rok pro seniory nad 70 let a držitele průkazu TP, ZTP/ZTP-P Zdarma
Registrace na rok pro právnické osoby (instituce) 80 Kč za každou určenou fyzickou osobu

Přihlášky ke stažení