Volná místa
10. 7. 2020, WEBREDAKTOR

Do bezpečnostního oddělení knihovny hledáme kolegu, v jehož kompetenci bude především oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Městská knihovna v Praze je organizace s více než stoletou tradicí. Po celé Praze máme více jak 40 poboček pro veřejnost, plus několik dalších pracovišť. Jakožto největší síť knihoven v ČR jsme výraznými hybateli aktivit v oblasti knihovnictví. Mezi naše největší klady patří jistota seriózního zaměstnavatel, stále se rozšiřující služby a s ním spojená možnost růstu a sebevzdělávání našich zaměstnanců.

Činnosti:

 • Stanovování a zajišťování opatření pro případ mimořádných událostí a krizových situací v oblasti BOZP.
 • Shromažďování podkladů pro analýzu rizik; identifikace a hodnocení rizik a posuzování opatření navržených k odstraňování nebo minimalizace jejich působení na bezpečnost a zdraví zaměstnanců MKP.
 • Spolupráce při provádění preventivních kontrol BOZP na pracovištích MKP .
 • Provádění analýz nedostatků zjištěných v rámci preventivních kontrol a prověrek BOZP na pracovištích MKP z hlediska účinnosti dříve navržených opatření.
 • Spolupráce při šetření pracovních úrazů.
 • Shromažďování podkladů pro kategorizaci prací.
 • Sledování a dodržování právních předpisů BOZP.
 • Hodnocení kvality a úplnosti dokumentace BOZP stanovené právními a ostatními předpisy nebo technickými normami (zpracovávání a aktualizace dokumentace BOZP).
 • Sledování platnosti odborné a zdravotní způsobilosti zaměstnanců MKP.
 • Účast na jednáních s kontrolními a inspekčními orgány.
 • Účast na činnosti krizového štábu MKP.

Požadujeme:

 • Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání.
 • Odborná způsobilost k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP výhodou.
 • Schopnost pracovat samostatně.
 • Schopnost pracovat v týmu.
 • Schopnost velmi dobře komunikovat.
 • Schopnost jednat efektivně v krizových situacích.
 • Odolnost vůči stresu.
 • Dobrá orientace v otázkách BOZP.
 • Spolehlivost a preciznost při plnění pracovních úkolů.
 • Počítačová gramotnost je samozřejmostí.

Nabízíme:

Pokud máte o pozici zájem, zašlete své strukturované CV ve formátu .pdf na personalnioddeleni@mlp.cz, do předmětu uveďte „Referent bezpečnostního oddělení“.