Vybíráme pro vás
8. 10. 2020, WEBREDAKTOR

Nobelovu cenu za literaturu za rok 2020 obdržela americká básnířka Louise Glücková. Komise jí ocenila za „nezaměnitelný básnický hlas, kterým s přísnou krásou činí existenci jednotlivce univerzální“.

V češtině Louise Glückové vyšly dvě básnické sbírky Divoký kosatec (Opus, 2007) a Noc věrnosti a ctnosti (Argo, 2017). Zastoupena je také v antologii Vítr z Narragansettu (Fra, 2002). Všechny tyto knihy si můžete u nás půjčit.

Louise Glücková – Divoký kosatec
Překlad Veronika Revická

Na konci mého trápení
byly dveře.
Vyslechni mne: čemu říkáte smrt,
na to si vzpomínám.
Zvuky nad hlavou, rozkývané větve borovic.
Potom už nic. Slabé slunce
se chvělo nad suchou zemí.
Je strašlivé přežít
jako vědomí
pohřbené v tmavé půdě.
Pak to pominulo: to, z čeho máš strach, být
duší a nemoci
mluvit, náhle skončilo; strnulá země
se mírně prohnula. A domnělí
ptáci se míhali v nízkých keřích.
Ty, kdo si nevzpomínáš na
cestu z onoho světa,
poslyš, mohla jsem znovu mluvit: cokoli
se vrací z kraje zapomnění, vrací se,
aby nalezlo hlas:
Z nitra mého života vytryskl
ohromný pramen, temně modré
stíny na blankytné mořské vodě.

Zdroj: Iliteratura.cz