Vybíráme
15. 10. 2020, WEBREDAKTOR

Letos v říjnu si připomínáme 100 let od doby, kdy Karel Teige založil Devětsil – hnutí, které se významně zapsalo do dějin moderní české kultury dvacátého století. Ve sbírkách Vzácných tisků máme několik pozoruhodných originálních knih, které by neměly ujít vaší pozornosti.

I když Devětsil za dobu své desetileté existence prošel mnoha proměnami i názorovými zvraty, je považován za jeden z nejdéle trvajících uměleckých programů u nás.

Co byl Devětsil

Prvními jeho členy byli levicově orientovaní umělci. Kromě básníků a spisovatelů jako byli Jaroslav Seifert, Ivan Suk, Karel Teige, Vladislav Vančura sem patřili malíři, např. Adolf Hoffmeister, Alois Wachsman, Jindřich Štyrský, Toyen, architekti, např. B. Feuerstein, Jaromír Krejcar, Evžen Linhart, Josef Havlíček nebo Josef Chochol, divadelníci, např. Jiří Frejka, Jindřich Honzl, dále řada herců či hudebníků. Zprvu byl jeho oficiální název Umělecký svaz Devětsil, v roce 1925 se přejmenoval na Svaz moderní kultury Devětsil. Součástí spolku s vlastní uměleckou správou se od října 1925 do roku 1927 stalo Osvobozené divadlo režiséra Jiřího Frejky.

Magdaléna Juříková z Galerie hlavního města Prahy v úvodu katalogu k letošní pražské výstavě o Devětsilu (Devětsil 1920–1930) uvádí: „ Tradiční témata v poezii jako jsou měsíční svit a hvězdné nebe, melodie houslí či zpěv slavíka končí. Sentimentální romantiku nyní nahrazují reflektory automobilů, elektrické osvětlení ulic, automobilové klaksony, hluk letadel a vlaků, železné konstrukce rozhleden a mostů, mrakodrapy. ….Podobně jako v ostatních evropských avantgardách se v Devětsilu střetávají a mísí dva hlavní přístupy. Racionální, představený především konstruktivismem a geometrickou abstrakcí a druhý, založený na svobodné imaginaci, který Teige označil jako poetismus. Nebyly to protiklady, ale dvě stránky téhož principu modernity“.

Co máme od autorů Devětsilu

V našich fondech uchováváme dvě vzácné knihy, které významně dokumentují změny v postojích k umění, ke kterým u nás docházelo na počátku 20. let 20. století. Tím prvním je Revoluční sborník Devětsil z roku 1922, který vychází z myšlenky proletářského umění. Ve stejné době se objevil i sborník Život s podtitulem Sborník nové krásy. Ten lze již považovat za první skutečnou antologii avantgardy u nás. Editor sborníku Život architekt Jaromil Krejcar se rozhodl pro velmi široký tématický záběr, který postihuje každý aspekt moderní výtvarné kultury. Již samotná obálka – typografická fotokoláž inspirovaná americkými filmovými magazíny byla ve své době u nás něčím zcela novým. Ve sborníku najdeme kromě článků o světelné reklamě a filmu výtah z přednášky Karla Teiga „Umění přítomnosti“ nebo stať „Architektura a purismus“ od světoznámého švýcarského architekta Le Corbusiera.

Zastavme se ještě u jednoho aspektu, který byl v polovině dvacátých let pro výtvarníky Devětsilu významný. Byla to vizualita. Obraz má být podívanou, poezie má být vidět. Symbolem poezie pro zrak se staly originální obrazové básně. Řada básnických textů měla zcela novou topografii, kterou můžeme nalézt např. u Nezvalovy Pantomimy či Seifertovy poetistické sbírky Na vlnách TSF. Nezvalova sbírka Abeceda symbolizovala tehdy velmi aktuální program prolínání jednotlivých uměleckých druhů, např. poezie a tance či jazyka a jeho písma. V Abecedě její typograf Karel Teige, z dnešního pohledu náš nejvýznamnější umělec ve své době v  tomto oboru, doplnil básníkova čtyřverší fotografiemi tanečních postojů Milči Majerové, které představují jednotlivá písmena.

Hnutí Devětsilu se rozpadlo roku 1930. V roce 1929 se do čela komunistické strany postavil Klement Gotwald, který se orientoval na Moskvu. Skupina sedmi levicových básníků a spisovatelů z Devětsilu sepsala na protest proti nové linii strany manifest, ve kterém varovala proti „frakčnímu terorismu a nezralému fanatismu“. Jiní členové svazu se od tohoto textu distancovali a vedení strany podpořili. Umělecký důvod existence spolku byl přebyt politizací, a to předurčilo jeho konec.

Za dobu existence Devětsilu vytvořili jeho členové mnoho děl, které tvoří základ české moderní avantgardní kultury. Řadu z nich uchováváme v našem oddělení vzácných tisků. Přijďte si je k nám prohlédnout.

Mohlo by vás zajímat

Tituly Devětsilu ve sbírkách Vzácných tisků.