Volná místa
19. 11. 2020, WEBREDAKTOR

Do bezpečnostní oddělení Městské knihovny v Praze hledáme kolegu, v jehož kompetenci bude především oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Městská knihovna v Praze je organizace s více než stoletou tradicí. Po celé Praze máme více jak 40 poboček pro veřejnost, plus několik dalších pracovišť. Jakožto největší síť knihoven v ČR jsme výraznými hybateli aktivit v oblasti knihovnictví. Mezi naše největší klady patří jistota seriózního zaměstnavatel, stále se rozšiřující služby a s ním spojená možnost růstu a sebevzdělávání našich zaměstnanců.

Činnosti:

 • Stanovování a zajišťování opatření pro případ mimořádných událostí a krizových situací v oblasti BOZP
 • Shromažďování podkladů pro analýzu rizik; identifikace a hodnocení rizik a posuzování opatření navržených k odstraňování nebo minimalizace jejich působení na bezpečnost a zdraví zaměstnanců knihovny
 • Spolupráce při provádění preventivních kontrol BOZP na pracovištích knihovny
 • Provádění analýz nedostatků zjištěných v rámci preventivních kontrol a prověrek BOZP na pracovištích knihovny z hlediska účinnosti dříve navržených opatření
 • Spolupráce při šetření pracovních úrazů
 • Shromažďování podkladů pro kategorizaci prací
 • Sledování a dodržování právních předpisů BOZP
 • Hodnocení kvality a úplnosti dokumentace BOZP stanovené právními a ostatními předpisy nebo technickými normami (zpracovávání a aktualizace dokumentace BOZP)
 • Sledování platnosti odborné a zdravotní způsobilosti zaměstnanců knihovny
 • Účast na jednáních s kontrolními a inspekčními orgány
 • Účast na činnosti krizového štábu knihovny

Požadujeme:

 • Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
 • Odborná způsobilost k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP výhodou
 • Schopnost pracovat samostatně
 • Schopnost pracovat v týmu
 • Schopnost velmi dobře komunikovat
 • Schopnost jednat efektivně v krizových situacích
 • Odolnost vůči stresu
 • Dobrá orientace v otázkách BOZP
 • Spolehlivost a preciznost při plnění pracovních úkolů
 • Počítačová gramotnost je samozřejmostí

Nabízíme:

 • 10. platová třída (nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů)
 • Pracovní poměr na dobu 1 roku s možností prodloužení
 • Úvazek 1 (40 hodin týdně)
 • Možnost pružného rozvržení pracovní doby
 • Možnost práce z domova
 • Nástup dohodou