Vybíráme pro vás
14. 4. 2021, WEBREDAKTOR

V roce 2020 uplynulo 150 let od úmrtí Karla Jaromíra Erbena. Představovat tuto osobnost klasické české literatury by bylo pro čtenáře zřejmě nošením dříví do lesa. Jana Kozáková z Oddělení vzácných tisků píše o Erbenově nejznámější díle – Kytici.

Kytice stále živá a inspirující

Můžeme si položit otázku, proč dodnes zůstává Kytice inspirací pro umělce nejrůznějších oborů. Může to být její baladičností, jednoduchostí básnického výrazu či tajemností příběhů, ve kterých se vše podřizuje vyšším zákonům. A že to nebylo pouze v oblasti výtvarného umění, dokazují např. symfonické básně Antonína Dvořáka a melodramy Zdeňka Fibicha. Inspiraci v ní nacházeli naši literární klasici (J. Neruda, J. Vrchlický, J. Wolker, V. Nezval, J. Kainar), v poslední době i filmoví či divadelní režiséři.

Poprvé vydal Kytici známý pražský nakladatel Jaroslav Pospíšil, a to v roce 1853. Toto dnes vzácné vydání má oddělení ve svém fondu, můžete se na něj přijít podívat. Kniha je dostupná i v digitalizované podobě. Mimochodem, tento nakladatel vydal o dva roky později Boženě Němcové její Babičku. O první ilustrované vydání Kytice se zasloužila až zhruba o čtyřicet let později Česká grafická unie. Od přelomu 19. a 20. století bývá sbírka často doprovázena ilustracemi, epické básně přímo vybízejí k obrazovému doprovodu. Oddělení vzácných tisků Městské knihovny v Praze uchovává řadu krásných vydání jak celé sbírky, tak i jednotlivých básní, které vycházely často v bibliofilské úpravě. Idylicky působí například výtvarný doprovod ke Kytici od Antonína Procházky z roku 1940, jakoby nešlo často o velmi kruté příběhy.

Kytice v ilustracích českých umělců

Ze samostatných básní vycházely nejčastěji Svatební košile. Tato balada zlákala k ilustracím i architekta a scénografa Vlastislava Hofmana, který je autorem např. Jiráskova a Štefánikova mostu nebo ďáblického hřbitova. Jeho kubistické, lehce nahozené ilustrace jsou doprovázeny ručně psanými verši. Tuto útlou knížečku vydal B. M. Klika v Praze v roce 1920 v sedmi stech výtiscích.

Velmi sugestivní jsou dřevoryty ke Svatebním košilím od Jana Konůpka. Knihu v bibliofilském vydání vydal v roce 1949 takřka dvorní Konůpkův nakladatel Jaroslav Picka, a to v  pouhých 35 výtiscích. V roce 1952 doprovodil Svatební košile svými ilustracemi Alen Diviš, malíř, o jehož díle se v posledních letech mluví čím dál častěji a zcela právem. Jeho na barvu skoupé grafiky působí na čtenáře temným a zároveň i zneklidňujícím dojmem. V padesátých letech 20. století byly tyto ilustrace oficiální kritikou odmítnuty, protože prý nebyly v souladu s tehdejším názorem na Erbenovo dílo.

V letošním roce vyšlo v nakladatelství Teapot samostatné vydání Erbenovy básně Záhořovo lože, a to v pouhých šedesáti výtiscích s litografiemi všestranného umělce Františka Skály. Přední dřevěné desky knihy Skála posypal žhavými uhlíky, každý exemplář je tedy zvenku jiný. Tato balada o vině, pokání a odpuštění se dočkala opravdu luxusního provedení. Právem můžeme Skálovo Záhořovo lože považovat za jednu z nejkrásnějších českých tisků z  posledních let.

Jana Kozáková, Oddělení vzácných tisků

Mohlo by vás zajímat

Kytice ve fondu Vzácných tisků i v digitální knihovně Kramerius.