Vybíráme pro vás
11. 1. 2021, WEBREDAKTOR

Zemlinského kvarteto připomíná 180 let od narození Antonína Dvořáka. Koncertovat bude během celého roku v Ústřední knihovně. Koncerty budeme natáčet a každý vám přineseme online.

Zemlinského kvarteto, které v letech 2007–2014 natočilo kompletní dílo pro smyčcové kvarteto nejznámějšího českého, odehraje ve velkém sále Ústřední knihovny šest koncertů z díla Antonína Dvořáka, na kterých kromě všech čtrnácti kvartetů zazní též další známé komorní skladby.

Repertoár

Bude to slavný violový kvintet op. 97, kde se jako host uvede skvělý český violista Karel Untermüller, posluchači také uslyší smyčcový sextet, který Zemlinského kvarteto provede společně s bratry Petrem a Pavlem Šporclovými, v nové úpravě Cypřišů pro soprán a smyčcové kvarteto se představí Michaela Gemrotová a těšit se můžete také na vystoupení Pražského komorního baletu, který vystoupí s novou choreografií na jeden z méně hraných Dvořákových kvartetů – kvartet d moll op. 34.

Úvodní koncert této jedinečné série můžete zhlédnout online ve středu 20. ledna. Zemlinského kvarteto jej otevře prvním Dvořákovým smyčcovým kvartetem. Toto dílo jednadvacetiletého skladatele vykazuje známky schubertovského romantismu, ale nalézáme v něm již zcela jasné a srozumitelné zárodky Dvořákova pozdějšího hudebního vyjadřování, zejména jeho typickou melodiku, která se uplatní zejména v pomalé větě díla.

Koncerty Zemlinského kvarteta v roce 2021

  • Středa 20. ledna 2021, 19:30 h Smyčcový kvartet č. 1 A dur op. 2, B8 Smyčcový kvartet č. 7 a moll op. 16, B45 Violový kvintet Es dur op. 97, B180. Host: Karel Untermüller (viola).
    • Středa 3. března 2021, 19:30 h Smyčcový kvartet č. 5 f moll op. 9, B37 Smyčcový kvartet č. 6 a moll op. 12, B40 Smyčcový kvartet č. 14 As dur op. 105, B193.
  • Středa 26. května 2021, 19:30 h Věta pro smyčcové kvarteto F dur, B120 Smyčcový kvartet č. 8 E dur op. 80, B57 Smyčcový sextet A dur op. 48, B80. Hosté: Petr a Pavel Šporclovi.
  • Středa 15. září 2021, 19:30 h Smyčcový kvartet č. 2 B dur B17 Cypřiše – verze pro soprán a smyčcové kvarteto (arr. Jiří Gemrot) Smyčcový kvartet č. 11 C dur op. 61, B121. Host: Michaela Gemrotová (soprán).
  • Středa 13. října 2021, 19:30 h Smyčcový kvartet č. 3 D dur, B18 Smyčcový kvartet č. 10 Es dur op. 51, B92 „Slovanský“ Smyčcový kvartet č. 12 F dur op. 96, B179 „Americký“ .
  • Středa 1. prosince 2021, 19:30 h Smyčcový kvartet č. 4 e moll, B19 Smyčcový kvartet č. 9 d moll op. 34, B75 (premiéra nové baletní choreografie) Smyčcový kvartet č. 13 G dur op. 106, B192 Host: Pražský komorní balet.