E-knihy
18. 1. 2021, WEBREDAKTOR

V loňském roce jsme si připomněli 350 let, které uplynuly od úmrtí Jana Amose Komenského. Filosofa, spisovatele a vizionářského pedagoga. Vybíráme z e-knih a digitalizovaných titulů. Vivat Comenius!

Pestré „zachystáníčko“ knih J. A. Komenského

„Takž vejdeme: a aj, tu síň veliká, jíž sem ani konce neznamenal, a v ní po všech stranách plno polic, příhrad, škatulí a krabic, že by jich na sta tisících vozů neodvozil, a každá měla svůj nápis a titul. I řekl sem: „Do jakéž sme toto pak apatéky vešli?“ „Do apatéky,“ řekl tlumočník, „kdež se lékové proti neduhům mysli chovají: a ta vlastním jménem bibliotéka slove.“… I pohledím, a aj, někteří tu velmi lakotně s tím zacházejí, pořád, co jim k rukám přišlo, do sebe cpajíce. Na něž pilněji hledě, nevidím nic, aby jim barvy neb těla neb tuku co přibývalo, kromě samého břicha odutí a rozecpání. A vidím, že co do sebe nacpali, zase to vrchem i spodkem nezažité z nich lezlo. Někteří z těch takových i v závrat upadali a s smyslem se pomíjeli; někteří od toho bledli, schli i mřeli. Což jiní vidouc, na ně sobě ukazovali, a jak nebezpečno s knihami (nebo tak krabicím těm říkali) zacházeti, sobě vypravovali. Někteří prchali pryč; jiní, aby jen opatrně s nimi zacházeli, napomínali se.… A můžeť býti: než já sem jiné tu nepohodlí znamenal. Přihodilo se při mé přítomnosti, že někteří své škatule roztrousili, a některým, když jich poodložili, oheň, zejma se, popálil. Ach, jakého tu běhání, rukama lomení, naříkání, na retu volání! Nechtěl žádný po tu chvíli víc disputovati, psáti, kázati; než, zvěsa hlavu, chodil, choulil se, rděl, u koho věděl, prosbou i penězi zase nádobíčko shledávaje: ješto, kteří vnitř zachystáníčko měli, takové příhody ne tak se báli.“
…píše v Labyrintu světa a ráji srdce duchovní velikán Jan Amos Komenský. Uvedená pasáž by v době elektronických knih, katalogů a rezervací už jistě vypadala jinak. Běhání, rukama lomení, schnutí a smyslem se pomíjení už nehrozí, protože v dnešních dnech můžete volit z pestrého „zachystáníčka“ – zásoby vytipovaných elektronických titulů.

E-knihy Komenského

Komenský v Krameriovi

Připravil Václav Drašnar, oddělení Pragensií.

Mohlo by vás zajímat

Ilustrační obrázek – Jan Amos Komenský, Picryl.com