Vybíráme pro vás
31. 3. 2021, WEBREDAKTOR

Na území hlavního města Prahy nabízíme zdarma workshopy školám a školským zařízením v rámci sítě poboček Městské knihovny v Praze. Workshop je určen pro žáky středních škol a žáky druhého stupně základních škol. Co je jeho obsahem?

Účastníci dozví, jak rozpoznat kvalitní zdroje informací a jak se nenechat nachytat záměrně šířenými nepravdami. Ukážeme si, jak funguje manipulace v médiích, zjistíme, proč je důležité si ověřovat informace a v čem je nebezpečná kyberšikana. Workshop je interaktivní a účastníci při něm využívají vlastní chytré mobilní telefony. Délka je přibližně 90 minut. Workshop nabízíme též on-line formou, a to vždy po domluvě uzpůsobený možnostem dané školy.

Máte zájem? Ozvěte se. Kontaktní osoba: Ondřej Hudeček, e-mail knihovna@mlp.cz

Příběh projektu

Projekt deFacto workshopů rozvíjí Městská knihovna v Praze ve spolupráci s Katedrou informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity od jara 2019. Jeho úplné počátky jsou však ještě starší.

V lednu 2018 se na půdě Městské knihovny v Praze ustavil tým lidí, jehož úkolem bylo iniciovat společnou odpověď českých knihoven na rostoucí počet lží, manipulací a cílených dezinformací ve veřejném prostoru. Díky projektu Sociální inovace v knihovnách byly v krátkém čase zmapovány potřeby a očekávání knihovnic a knihovníků i zamýšlených cílových skupin. Dozvěděli jsme se, že bude zapotřebí zaměřit se na oblast mediálního vzdělávání, v níž si ale mnozí knihovníci a knihovnice nejsou sami příliš jistí. Setkali jsme se zástupci několika již fungujících iniciativ, které informace ověřují či ověřování vyučují a mají již zpracované metodiky, ale zjistili jsme, že tyto metodiky nevyhovují potřebám a očekáváním knihovnic a knihovníků. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vypracovat metodiku vlastní – od knihovníků pro knihovníky. Spojili jsme síly s edukačním designérem Braňo Frkem a během několika týdnů jsme vytvořili a otestovali 90minutový workshop pro mládež a sepsali i jeho metodiku. Tuto metodiku dodnes neustále upravujeme a doplňujeme na základě zpětných vazeb od učitelů i dětí.

Řekli o nás

Workshop byl pro žáky velmi vhodně sestaven, neboť použité technologie a prostředky byly žákům blízké a celá tematika byla moderně zpracována… Byla jsem jako pedagog velmi potěšena, že program této odborné úrovně takto skvěle připraví i nekomerční organizace.
Mgr. Taťjana Kubíková, ZŠ Gutova, Praha 10

Ptala jsem se dětí, jak to na ně působilo a zda se dozvěděly něco nového. Vzhledem k tomu, že jsme již měli několik přednášek a dokonce i divadelní představení na podobná témata, tak i přesto pro některé byly informace nové.
Mgr. Simona Šilhánková, ZŠ Nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3

Pokud budete pořádat další užitečné aktivity pro středoškolské studenty, moc ráda se jich se svými žáky zúčastním.
PaedDr. Lenka Bednářová, SOŠ pro administrativu EU, Praha 9

Po pomalejším rozjezdu jsme nyní se zájmem ze strany škol moc spokojení… V hodnocení pokračujeme. Všichni píší, že se jim workshop líbí. Z velké části si nějaké nové informace odnáší.
Marie Štyndlová, knihovnice, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

We hope to see this initiative – and other media literacy projects – in more libraries in the Czech Republic as well as Europe!
Nezisková organizace Public Libraries 2030, Brusel

Ocenění

  • Náš workshop zvítězil v soutěži organizace Public Libraries 2030 o nejlepší aktivitu v oblasti mediálního vzdělávání v evropských knihovnách za rok 2019.
  • Spoluautorovi workshopu, Ondřeji Hudečkovi, byla udělena cena MARK 2020 za mimořádný přínos knihovníka do 35 let. Cenu uděluje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR