Vybíráme pro vás
21. 5. 2021, WEBREDAKTOR

Připravili jsme první akce, které se konají ve velkém sále Ústřední knihovny za dodržení všech hygienických podmínek daných vládou. Na co se můžete těšit? Na koncert Zemlinského kvarteta s hosty Petrem a Pavlem Šporclovými. Na filmovou projekci dokumentu Jan Jedlička: Stopy krajiny.

Zemlinského kvarteto a hosté: Petr a Pavel Šporclovi

26. 5., 19:30, velký sál Ústřední knihovny, vstupné 149 Kč

V letech 2007–2014 natočilo Zemlinského kvarteto kompletní dílo pro smyčcové kvarteto nejznámějšího českého skladatele Antonína Dvořáka; jedná se o veliký a závažný projekt, který uskutečnil teprve čtvrtý soubor v historii. Výzvou pro kvarteto bylo i provedení všech Dvořákových komorních děl na koncertním pódiu v roce 2021, kdy si připomínáme 180. výročí narození Antonína Dvořáka.

Celý vývoj série 4plus směřoval k šesti koncertům složeným z díla A. Dvořáka, na kterých kromě všech čtrnácti kvartetů zazní též jiná známé komorní skladby. Na večery komorní hudby zve Zemlinského kvarteto výjimečné hosty z Čech i ze zahraničí a na koncertě 26. 5. posluchači uslyší smyčcový sextet, který Zemlinského kvarteto provede společně s bratry Petrem a Pavlem Šporclovými.

Jan Jedlička: Stopy krajiny

27. 5., 19:00, velký sál Ústřední knihovny, vstupné zdarma, počet míst omezen

Projekce dokumentárního filmu režiséra Petra Záruby se uskuteční v rámci doprovodného programu k první souborné výstavě Jana Jedličky v GHMP, která bude probíhat v období od 20. 5. 2021 do 8. 8. 2021. Po projekci následuje diskuze s tvůrci filmu i s hlavním protagonistou, výtvarníkem, fotografem a experimentálním filmařem Janem Jedličkou.

Premiérovému uvedení filmu bude předcházet projekce krátkého filmu Air (6 min.), který v roce 2001 natočil Jan Jedlička se švýcarským aeronautem, psychiatrem a propagátorem solární energie Bertrandem Piccardem. O autorské filmy Jana Jedličky pečuje od roku 2020 Národní filmový archiv. Filmy jsou v českém znění nebo s českými titulky.

Podmínky pro návštěvníky akcí

Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí musí splňovat alespoň jednu z následujících podmínek:

  • negativní RT-PCR ne starší 7 dnů,
  • negativní antigenní test ne starší 72 hodin,
  • prodělané onemocnění COVID-19 v době ne delší než 180 dnů před konáním akce,
  • očkování proti COVID-19, kdy od aplikace jednofázové vakcíny uplynulo 14 dní, od aplikace dvoufázové vakcíny 22 dní po první dávce.

Splnění podmínky je po vyzvání nutné doložit dokladem. Návštěvníky prosíme o dodržování předepsaných rozestupů, v sále s využitím vždy jednoho volného sedadla. Vedle sebe mohou sedět jen osoby z jedné domácnosti. Před vstupem do sálu si dezinfikujte ruce. Respirátor je povinný při vstupu do budovy Ústřední knihovny a po celou dobu konání akce.