Vybíráme pro vás
15. 6. 2021, WEBREDAKTOR

Zveme vás na putovní výstavu Komenský v komiksu, kterou můžete navštívit až do konce srpna 2021 v pobočce Břevnov.

„Uvidíš-li jinde věci lepší, pravdivější a užitečnější, proč bys je rád nevyměnil za své, které nejsou tak hodnotné?“
Jan Amos Komenský

Výstava do konce srpna

Autory výstavy jsou spisovatelka Klára Smolíková a ilustrátor Lukáš Fibrich. Barvitý a opravdu dobrodružný život výtečného učitele, myslitele a spisovatele uvidíte tentokrát v nezvyklé podobě komiksové. Přijďte se podívat, zda jsou pravdivá 350 let stará Komenského slova:

„Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá, zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!“

Výstavu můžete navštívit během provozní doby pobočky Břevnov. Při vstupu na výstavu, je třeba důsledně dodržovat pravidlo tří R a dbát pokynů knihovníků. Počet návštěvníků je omezen pravidlem 1 osoba na 15 m2. Při návštěvě výstavy je třeba také počítat s hodinovou přestávkou v provozu pobočky.

Výstava je zapůjčena s laskavým svolením Národního pedagogického muzea a knihovny Jana Amose Komenského v Praze.