Vybíráme pro vás
23. 7. 2021, WEBREDAKTOR

Vít Janota se stal letos novým básníkem města Prahy? Kdo to básník Prahy je? Je to osobnost, která celý rok stará o zviditelnění poezie v každodenním životě města. Básník města je vyhlašován v rámci projektu Praha město literatury.

První „básnířka města Prahy“ Sylva Fischerová předala Vítu Janotovi pomyslnou štafetu na večeru, který se konal 30. června na lodi Avoid Floating Gallery u Výtoně. Jako městský básník Janota plánuje pokračovat v řadě oblíbených literárních akcí (Den poezie, Svět knihy, programy se zahraničními rezidenty), ale rád by se věnoval i online akcím nebo literárním vycházkám.

Vít janota

Vít Janota, básník, chodec po periferiích reality, letec pod radarem, překladatel, hudebník, se narodil 3. března 1970 v Praze, kde žije dodnes. Vystudoval fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK – obor Fyzika molekulárních a chemických struktur, vystřídal různá zaměstnání a nyní pracuje jako programátor. Publikoval časopisecky a je též zastoupen v rozličných almanaších, sbornících a antologiích.

Vydal básnické sbírky K ránu proti nebi (2002), Fasování košťat (2004), Praha zničená deštěm ( 2006), Miniová pole (2008), Jen třídit odpad nestačí (2011), Noc a déšť (2013), Víkend v jakémsi Švýcarsku (2016) a Uličnice (2016). Všechny sbírky vydalo nakladatelství Dauphin.

Jeho básně byly přeloženy do angličtiny, němčiny, francouzštiny, rumunštiny, polštiny a ukrajinštiny. Sólově nebo v příležitostných sdruženích vystupuje jako hráč na saxofony a klarinet. Podílel se na českých překladech vybraných básní Tomase Tranströmera (spolu s Milanem Richterem, Přijde smrt a vezme ti míry (Dauphin, 2015), do češtiny přeložil sebrané básně Alfreda Brendela (Volovox Globator, 2018).

Vít Janota – V šeru nad dálnicí

V šeru nad dálnicí
přízračné výjevy

Kdesi za odbočkou Luštěnice Brodce
v hloubi temných hvozdů
alabastrově zářící věže kostelů
na zplundrovaných holinách
nemotorně tančí sukovité stíny

Znamení v dávné řeči
umlčené na samé hranici spánku a bdění
děje které jsem příliš pozdě zahlédli
přikrčené pod křivičným integrálem času

Ukázka ze sbírky Noc a déšť

Projekt Básníci města

Při příležitosti konání 20. ročníku festivalu Den poezie uvedla Společnost poezie a Praha město literatury projekt básník města / básnířka města. První „básnířka města Prahy“ Sylva Fischerová iniciovala v roce 2019 a 2020 aktivity spojené s poezií, které navázaly na bohatou básnickou historii města. Stala se ambasadorkou poezie doma i v zahraničí.

Uvedením tohoto projektu se Praha připojila k dalším významným světovým metropolím, které mají svého vlastního „městského básníka“ (např. Edinburgh, Amsterdam, Antverpy, San Francisco, Toronto). Různá města mají pro svého básníka města stanovenou různou délku působnosti (nejčastěji jeden až tři roky) a různé povinnosti. Vždy je však tato role považována za způsob, jak zviditelnit poezii v každodenním životě občanů daného města a vytvářet jedinečné umělecké dědictví prostřednictvím veřejných čtení a projektů na podporu povědomí o poezii. Básníci jsou vybíráni nejen pro kvalitu své práce, ale také pro své propojení s městem (například legendární beatnický básník Lawrence Ferlinghetti, narozený 24. března 1919, byl jmenován prvním městským básníkem v San Franciscu v roce 1998).

Fotografie autora Jan Horáček. Užito se svolením projektu Praha město literatury.