Vybíráme pro vás
7. 9. 2021, WEBREDAKTOR

Chcete se naučit psát povídky? Navštivte kurz tvůrčího psaní, zaměřený na kratší prozaické texty, vedený prozaikem, básníkem a výtvarníkem Viktorem Špačkem. Podzimní kurz začíná.

Kurz tvůrčího psaní: povídka

Kurz začíná v pondělí 20. září 2021 od 18:00 hodin v klubovně Ústřední knihovny a pokračuje ve třech dalších navazujících lekcích. Jak se k nám dostanete? Metrem A, tramvají číslo 17 a 18; autobusem číslo 207 a 194. Povídky už píštete? Nevadí! Na kurzu si prohloubíte vaše znalosti o literární tvorbě. Místa jsou stále volná. Pozor! Kapacita kurzu je omezená, rezervace si prosím zadávejte na spacek.viki@seznam.cz.

Viktor Špaček o své koncepci kurzu

Zatímco jiné kurzy tvůrčího psaní staví primárně na práci s povídkami účastníků, já jsem zvolil cestu poněkud jinou. Kurz by měl budoucí autory vzdělat především v interpretaci cizího textu, což je podle mého názoru zcela zásadní dovednost, bez které se dobrý autor neobejde. Mistrovské povídky, probírané na lekcích, slouží pro účastníky zároveň jako zásobárna nápadů a inspirace. Kurz je nesený snahou účastníka co nejvíce zapojit a přimět ho k důkladné samostatné práci s textem. Polovina lekcí proto vždy probíhá formou diskuse, kdy si účastníci navzájem konfrontují své interpretace povídek.

Do čtyř lekcí jsem zahrnul vše, co je podle mě pro začínajícího spisovatele potřebné o próze vědět. Proto je přirozeně lepší, aby účastníci absolvovali kurz vcelku. Lekce jsou však na sobě do značné míry nezávislé a účastník tak má možnost přihlásit se pouze na téma, které ho nejvíce zajímá. Při tvorbě svého kurzu jsem se opíral o dvě skvělé učebnice tvůrčího psaní: Nigel Watts: Umění psát a Alexandra Berková: O psaní. Ke kurzu jsem vypracoval řadu průvodních textů a doplnil ho seznamem doporučené literatury.

Viktor Špaček

Viktor Špaček (nar. 1976 v Praze), básník, prozaik, výtvarník. Vystudoval sochařství na VŠUP (ateliér Kurta Gebauera), diplomoval v roce 2004. V roce 2007 publikoval sbírku básní Zmínky a případky v nakladatelství Literární salon, v roce 2010 sbírku básní Co drží Nizozemí v nakladatelství Fra. Jednotlivé básně mu vyšly ve francouzštině, angličtině a italštině, je zastoupený v italské antologii mladé české poezie Rapporti di errore (Mimesis 2010), v anglické antologii From a terrace in Prague (Litteraria Pragensia 2011) a také v antologiích Nejlepší české básně 2011, 2012, 2013 (Host). Roku 2015 mu vyšla sbírka povídek Něco cirkusového (Dybbuk) a sbírka básní Nejasný rozměr (Perplex). Jeho jednotlivé povídky byly uveřejněny v časopisech Souvislosti, Host, Haluze, Pandora, Uni. Momentálně pro nakladatelství Host dokončuje sbírku povídek s pracovním názvem Odd. Pracuje jako knihovník, externí redaktor beletrie, lektor kurzů tvůrčího psaní. Člen Asociace spisovatelů.

Mohlo by vás zajímat