16. 9. 2021, WEBREDAKTOR

Jana Straková z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání přednáší o příčinách nerovnosti ve vzdělávání v České republice.

Nestihli jste online přednášku nebo autorské čtení? Můžete si je pohodlně pustit na youtube.

Česko na cestě ke kvalitnímu vzdělávání pro všechny

Česká republika dosahuje ve srovnání s vyspělými zeměmi průměrných výsledků vzdělávání, rozdíly ve výsledcích žáků s různým rodinným zázemím jsou nicméně nadprůměrné. Tvůrci veřejných politik vnímají vzdělanostní nerovnosti jako problém a postupně realizují řadu opatření, která se snaží zahrnout do hlavního vzdělávacího proudu znevýhodněné žáky. Zároveň však jsou ve veřejných školách rostoucí měrou poskytovány lepší vzdělávací příležitosti žákům ze vzdělaných a dobře situovaných rodin.

Přednáší Jana Straková z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty UK, kde se zabývá výzkumem vzdělanostních nerovností v základním a středním vzdělávání a aplikací výzkumných poznatků do vzdělávací politiky. Přednáška proběhla v rámci cyklu „Udržitelnost“:, kterému se věnujeme a budeme věnovat poc celý rok.

PŘEDNÁŠKU SI PUSŤTE ZDE >>>

Mohlo by vás zajímat