Vybíráme pro vás
26. 11. 2021, WEBREDAKTOR

Přijďte se podívat do pobočky Břevnov na výstavu výtvarných prací žáků Základní umělecké školy Jana Hanuše, která bude přístupná do konce ledna 2022.

Výstava je přístupná od 7. prosince 2021 – 28. ledna 2022 v otevírací době pobočky „Břevnov“./cz/pobocky/brevnov/

Výstava žáků výtvarného oddělení

Výstava žáků výtvarného oddělení ZUŠ Jana Hanuše v Praze Břevnově pod vedením Dany Nadrchalové představuje v letošním roce jedno z témat výtvarného projektu s názvem Nebe na zemi (Mezi nebem a zemí).

Pilotním tématem jsou malby oblohy nad krajinou, částečně inspirované obrazy významných českých impresionistů. Důraz je kladen zejména na kontrasty barevnosti, v některých případech i rozdílné struktury, díky čemuž obrazy získaly velmi působivý efekt. Pole a louky představují nejen oblíbené malířské téma, ale také symbolizují hlubokou úctu člověka k půdě jako zdroji obživy a nenahraditelné bohatství.

Nezastupitelnou úlohu má samotná malba, malba jako individuální vyjadřovací prostředek, malba jako projekce představy autora samotného i zachycení nálady krajiny v určitém prchavém okamžiku.

ZUŠ Jana Hanuše představila výtvarné práce svých žáků již na několika výstavách v Praze i jiných městech a díky úspěšné dlouholeté spolupráci se uskutečnilo také několik výstav v pobočkách Městské knihovny v Praze. Kromě toho se na konci školního roku již tradičně koná v prostorách školy závěrečná výstava spojená se zahradní slavností. Její součástí jsou i vystoupení žáků hudebního, tanečního a dramatického oboru. Je nejen završením společné práce žáků a pedagogů této školy, ale též snahou představit svou práci široké veřejnosti.

Podmínky pro návštěvníky akcí

Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí musí splňovat podmínky dle aktuálně platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Podrobnosti čtěte na www.mlp.cz/podminkyucasti.