Vybíráme pro vás
6. 1. 2022, WEBREDAKTOR

Jaká bude Městská knihovna v Praze v roce 2022? Udržitelná a stále se rozvíjející. Tisková mluvčí Lenka Hanzlíková přibližuje výzvy, které nás letos čekají a které možná zaujmou i vás.

Udržitelnost pokračuje

Téma udržitelnosti provázelo Městskou knihovnu v Praze už rokem 2021 a neopustí ji ani v roce 2022. Knihovna se tím připojuje ke společné kampani českých knihoven #udrzitelnostvknihovnach, která chce přiblížit veřejnosti barevnou paletu témat Cílů udržitelného rozvoje.

Cíle udržitelného rozvoje (někdy se užívá anglická zkratka SDGs) se velmi často zužují pouze na témata týkající se ekologie, ale záběr je mnohem širší. Od vzdělávání a rovnosti, přes zdraví a mír až po udržitelná města a obce. Právě kvalitnímu životu ve městě a obecně budování vztahu lidí k místu, kde žijí, se bude věnovat lednová konference Do černého 2022. Účastníci se mohou těšit na diskuse o inovačním potenciálu měst, úloze kulturního a kreativního sektoru i zapojování lidí do městského života. Všechny cíle udržitelného rozvoje hravou formou přiblíží webová aplikace s praktickými úkoly a možností osobního zapojení. Prázdninová venkovní hra provede zájemce po zajímavých stromech a obecně po zelených místech v okolí poboček knihovny.

Velká Praha a další výročí

Knihovna připomene několik důležitých výročí, která připadají na rok zakončený dvojkou. Například hned 1. ledna 2022 to bude přesně 100 let, kdy vznikla Velká Praha (1922). Stalo se tak na základě zákona, který k Praze připojil 37 dosud samostatných měst a obcí. Samozřejmě i s jejich knihovnami. Některé z nich se následně včlenily do sítě poboček tehdejší Knihovny hl. m. Prahy. Změnu doprovázely poměrně velké posuny v organizační struktuře i centralizace vnitřních služeb (např. nákup a zpracování knih) a také trochu třenice, protože mapa Prahy najednou obsahovala i místa, která předtím byla venkovem.

Důležitým rokem pro knihovnu byl rok 2002. Byl to rok, kdy byl do jejího čela jmenován ředitel Tomáš Řehák, a začátek v ředitelské židli nebyl snadný. Jen pár týdnů poté totiž začalo pršet a do Prahy přišla velká voda. Povodně v roce 2002 napáchaly v Praze velké škody a poškozeny byly i fondy a prostory Městské knihovny v Praze.

Nové pobočky, knihovní řád i služby

Co nového přinese rok 2022 do služeb knihovny? V prvním čtvrtletí 2022 bude otevřen knihovní Kiosek v Centru Černý Most s úplnou samoobsluhou. Ve stejné době budou také zahájeny práce na stavbě nové pobočky na Petřinách. Dostavěno by mělo být v roce 2023. Plán na oživení objektu Velkého Mlýna by už v roce 2022 mohl vrátit knihovnu do Libně. Pozornost si také vyžádá prostor divadelního sálu Žatecká v Ústřední knihovně, který knihovna převzala do své správy, a který je potřeba uvést do souladu s požadavky na provozní bezpečnost a uvést do života novou vizi obsahové náplně programu.

Knihovní řád účinný od 1. 1. 2022 umožní další rozvoj online služeb knihovny. Zavedeny budou například virtuální čtenářské průkazy, které umožní přesun čtenářského průkazu do mobilního telefonu i přenos práv k půjčování na další vybranou osobu. Stranou nezůstanou ani služby E-knihovny a její nové přírůstky nebo národní služba Díla nedostupná na trhu, která nabízí pohodlný přístup k titulům, které už nejsou běžně dostupné v knižní distribuci.

Lenka Hanzlíková, tisková mluvčí

Mohlo by vás zajímat