Podcast
10. 1. 2022, WEBREDAKTOR

Poslechněte si cyklus přednášek o vývoji světového dramatu, které u nás probíhaly na podzim minulého roku. Přednášeli tři odborníci na slovo vzatí: Marta Ljubková, Ilona Smejkalová a Jan Tošovský.

Co je to podcast? Zvukový záznam, který si můžete pustit online a dnes patří k oblíbeným posluchačským formátům. Všechny naše podcasty najdete na adrese https://soundcloud.com/knihovna.

Antika, klasicismus, renesance

Všechno to začalo ve starověkém Řecku, zhruba půl tisíciletí před naším letopočtem. O čem si staří Řekové hráli divadlo? Jaké otázky a dilemata v něm řešili? A co z jejich podnětů dále převzala a dále rozvíjela evropská civilizace?

Naturalismus a realismus

Devatenácté století bylo svědkem radikální proměny společnosti. Překotná industrializace, zrod kapitalismu, vznik nových společenských vrstev se nezbytně odrazily i ve vývoji dramatu. Jak reagovali tehdejší dramatikové na proměnu světa, jíž byly svědky? Jakým způsobem inovovali tradiční formu, aby dokázala reflektovat novou realitu?

Moderní, postmoderní a současné drama

Prudký společenský vývoj dvacátého století, dvě světové války, vznik mohutných kolektivních hnutí nacismu a komunismu a jejich dočasné ovládnutí velkých částí světa a v neposlední řadě také technologický rozvoj a sílící vliv masmédií a komunikačních a informačních technologií – to vše mělo mohutný vliv na mentalitu moderního člověka, ovlivnilo jeho způsob vnímání světa stejně jako způsoby, jimiž ho umělecky vyjadřuje. Drama, jako žánr povýtce společenský, těchto změn nezůstalo ušetřeno. Současnou divadelní literaturu je obtížné zařadit pod nějaký jednotící pojem.

Více o přednášejících:

Marta Ljubková
Vystudovala bohemistiku na FF UK a dramaturgii na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU v Praze. Od ukončení školy se věnuje dramaturgii a literární kritice.

Ilona Smejkalová
Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Její dramaturgická práce je spjata s divadly po celé České republice. Vedle toho působila také např. jako pedagožka a scénáristka.

Jan Tošovský
Vystudoval obor arabistika-religionistika na FF UK a činoherní dramaturgii na DAMU. Překládá z angličtiny, francouzštiny a němčiny. Byl dramaturgem libereckého Divadla F. X. Šaldy a pražské MeetFactory.