Vybíráme pro vás
8. 9. 2022, WEBREDAKTOR

Zveme vás na diskusní cyklus, který se dotýká palčivých problémů dnešního života ve městě.

Diskusní cyklus Město bezpečné a přátelské se koná během září a října v Ústřední knihovně na Mariánském náměstí. Jak se k nám dostanete? Metrem A, tramvají číslo 17 a 18; autobusem číslo 207 a 194. Vstup na akce je zdarma. Moderuje Petra Kolínská.

Město pro všechny

Kde: Ústřední knihovna
Kdy: 21.9.2022 | 17:30

Až 40% lidí má problémy s orientací a pohybem ve vystavěném prostředí. Jak udělat město přátelské pro všechny? Jak mohou klimatická a adaptační opatření pomoci tomu, aby se lidé ve městě cítili lépe? Příklady dobré praxe a příběhy jejich vzniku v podání Rethink Architecture a doktorandek FA ČVUT. Přednášejí:

  • Eliška Pomyjová, Rethink architecture
  • Markéta Káňová, Rethink architecture

Nový život pro staré věci

Kde: Ústřední knihovna
Kdy: 5.10.2022 | 17:30

Vy víte, jak předcházet vzniku odpadu? Přijďte se seznámit se strategií Cirkulární Praha 2030. Dozvíte se, v jakých oblastech a jakými projekty se Praha chce stát cirkulární, jakou roli v tom budou hrát firmy a veřejnost. Představíme česká re-use centra a další inovace v znovupoužitelnosti a koloběhu věcí. Přednášejí:

  • Zuzana Drhová, Pražský inovační institut
  • Zuzana Kuberová, Česká federace nábytkových bank a re-use center, z.s.

Energie dostupná pro všechny

Kde: Ústřední knihovna
Kdy: 19.10.2022 | 17:30

Přijďte si poslechnout, jak opravdu efektivně využívat energii. Jak překonat bariéry a dosáhnout úspor v domácnostech v praktickém životě. Dozvíte se také, v jaké fázi je vize decentralizované sítě malých fotovoltaických elektráren rozmístěných na střechách pražských domů. Přednášejí:

  • Jan Veleba, SEVEn
  • Jaroslav Klusák, Pražské společenství obnovitelné energie

Mohlo by vás zajímat

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.