Služby
30. 11. 2022, WEBREDAKTOR

Jaké novinky přináší novela knihovního řádu, která bude platná od 1. ledna 2023? Knihovna bude i v roce 2023 stát stejně, zdraží rezervace.

Základním legislativním dokumentem, který stanovuje, co si mohou knihovny za své služby účtovat, je Knihovní zákon.

Základní služby knihovny jsou zdarma

Mezi základní služby knihovny se řadí výpůjční služby (půjčování a vracení knih), přístup na internet nebo přístup k dalším online zdrojům informací. Ostatní služby mohou být zpoplatněny do výše knihovnou vynaložených nákladů.

Podobně přistupuje Knihovní zákon i k výši evidenčního poplatku, tedy poplatku, který knihovna od čtenářů vybírá při zápisu nového čtenáře nebo prodloužení platnosti členství. Dlouhodobou strategií Městské knihovny v Praze je mít tento poplatek co nejnižší, protože i pár desítek korun může být pro někoho bariérou k používání služeb knihovny. Dospělí zaplatí za roční členství 60 Kč, zdarma je knihovna pro děti do 15 let, čtenáře starší 70 let nebo držitele průkazů TP, ZTP či ZTP-P.

Poplatek za rezervaci, poplatek za pohodlí

Rezervace titulu je placená služba, která nabízí čtenáři jistotu, že rezervovaný dokument bude dříve či později připraven, a to v té pobočce, kterou si zvolí, a která mu nejvíce vyhovuje.

Cena za službu je stanovena výpočtem reálně vynaložených nákladů, kam se započítává doprava a manipulace s knihami. Novela knihovního řádu stanovuje cenu za rezervaci od 1. 1. 2023 ve výši 25 Kč. Rezervace zadané do 31. 12. 2022 budou účtovány za 10 Kč dle platného ceníku v roce 2022. Částka odráží aktuální zvyšující se ceny dopravy i lidské práce.

Rezervace zdarma pro osoby starší 70 let a osoby zdravotně postižené

Novela knihovního řádu také obsahuje rozšíření okruhu osob, které mají nárok na určitý počet rezervací za rok zdarma. Kromě čtenářů se zdravotním postižením (držitelé průkazů TP, ZTP a ZTP-P), kteří mají nárok na 100 rezervací, jsou to nově i čtenáři starší 70 let, kteří mají nárok na 15 rezervací za rok zdarma.

Poslední úprava v knihovním řádu se týká ceny doporučené upomínky, která bude od 1. 1. 2023 stát 100 Kč.

Knihovní řád platný od 1. 1. 2023