Vybíráme
14. 3. 2023, WEBREDAKTOR

V březnu 2023 pro vás Artotéka připravila další nová originální díla a knihy z oblasti výtvarného umění.

Tip! Půjčte si všechny novinky z Artotéky. Obrázek v perexu je originální dílo Jiřího Hůly Velká metafora G1.

Pecháčková, Marcela: Jitka Válová

Knižní podoba rozhovorů, které vedla publicistka Marcela Pecháčková s malířkou Jitkou Válovou. Jitka spolu se svou sestrou Květou patřily k nejoriginálnějším českým výtvarnicím 20. století.

Hovory s Jitkou Válovou vedla novinářka Marcela Pecháčková v roce 2009. O Jitce si povídala také s její přítelkyní Adrienou Šimotovou a s několika dalšími osobnostmi včetně Majky Vydrové, Jitčiny asistentky po Květině smrti. Původním záměrem byla kniha rozhovorů. Když Jitka dala autorce k dispozici svůj neuspořádaný archiv s deníky, dopisy, skicami a básněmi, práce na textu na dlouhých dvanáct let zamrzla. Teprve letošní 100. výročí narození dvojčat Válových se stalo impulzem k dokončení knihy. Publikace nabízí velké množství dosud nezveřejněných fotografií a snaží se zachytit tuto jedinečnou umělkyni co nejautentičtěji včetně jejího syrového vyjadřování.

PŮJČTE SI V ARTOTÉCE

Frampton, Kenneth: Moderní architektura

Kniha pojednává o kulturních, územních a technických proměnách, z nichž vyrostla moderní architektura a podává výklad jejího vývoje od r. 1836 do počátku 21. století.

První část je historickým shrnutím nebo úvodem, ve kterém Frampton uvádí historické souvislosti k dalším kapitolám, které se již týkají povětšinou 20. století. Druhou část knihy tvoří kapitoly členěné podle hlavních osobností daného období, respektive daného stylu. Takže jsou zde kapitoly týkající se F.L. Wrighta, Bauhausu, Le Corbusiera, Miese van der Rohe, Sullivana a Adlera a dalších. Třetí část je potom zhodnocením moderní architektury. V této části nalezneme i Framptonovu zřejmě nejznámější stať o moderní architektuře a kulturní identitě. Čtvrtá část sleduje vývoj moderní architekturu v jednotlivých regionech světa.

PŮJČTE SI V ARTOTÉCE

Winkelhöferová, Vlasta: Mingei

Seznámení s historií i současností japonského lidového uměleckého řemesla – mingei.

Autorka představuje kategorie uměleckého řemesla nejen konkrétními výrobky, charakteristickými pro danou oblast, ale i v širších souvislostech historických a náboženských. Samostatné kapitoly představují jednotlivé umělecko-řemeslné typy: keramiku, lidové hračky a talismany (ze dřeva, slámy, papírmašé), textil a textilní výrobky, předměty denní potřeby z přírodních materiálů (dřevo, bambus, sláma, rákos), ruční papír, nábytek a bytové doplňky. Nechybí ani ukázky typických znaků lidové architektury. Zasvěcený text doplňují ukázky artefaktů ze sbírek Náprstkova muzea v Praze.

PŮJČTE SI V ARTOTÉCE

Mohlo by vás zajímat