Vybíráme
11. 9. 2023, WEBREDAKTOR

Přednášky o významných českých historicích začínají od září na pobočce Ostrovského.

Jak se k nám dostanete? Pobočka je vzdálena asi 150 m od stanice autobusů č. 137 Santoška, případně 50 m od stanice Ženské domovy (ale jen ve směru Na Knížecí); nejbližší st. metra „B“ je Anděl – Na Knížecí.

Významné osobnosti české historie

V předchozích semestrech cyklu jsme si představili první vrcholné persony české vědecké historiografie. Nyní budeme pokračovat významnými žáky Antonína Rezka, Jaroslava Golla, Josefa Pekaře a Josefa Šusty. Někteří z nich, které si představíme, se myšlenkově inspirovali rovněž u pozdějšího prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Jaké byly jejich osudy? Proč se rozhodli vykročit na dráhu dějepisců? Jaká jsou jejich stěžejní díla?

Přednášky začínají v 17:00 hodin a všechny jsou zdarma. Přednáší Jakub Rychtar. Jak se k nám dostanete? Pobočka je vzdálena asi 150 m od stanice autobusů č. 137 Santoška, případně 50 m od stanice Ženské domovy (ale jen ve směru Na Knížecí); nejbližší st. metra „B“ je Anděl – Na Knížecí.

4. 10. 2023 – Josef Vítězslav Šimák

Josef Vítězslav Šimák: Milovaná historická vlastivěda

Dílo Josefa Vítězslava Šimáka mělo mnoho faset, nejvíce ovšem proslul svou historickou vlastivědou. Věnoval se velmi pečlivě i vyprávění o historii svého rodného kraje. Podobně jako jeho spolužák Pekař patřil Turnovsku a šířeji Českému ráji.

8. 11. 2023 – Zdeněk Nejedlý

Ze služebníka české historiografie slouhou komunistického režimu

Jméno tohoto historika nám vysvitne především v souvislosti s politickým angažmá v KSČ po roce 1945, resp. 1948. Nejedlý byl ovšem mnohem barvitější figurou a druhdy velmi talentovaným historikem. Jeho učiteli a inspirátory byli vlastně stejnou měrou Jaroslav Goll, Otakar Hostinský a Tomáš Garrigue Masaryk. Nejedlý se badatelsky věnoval rodné Litomyšli a osobnostem s tímto městem spojenými – Bedřichu Smetanovi či Aloisi Jiráskovi, ale také husitskému zpěvu či svému učiteli Tomáši Garrigue Masarykovi. Po roce 1945 nese již Nejedlého dílo zjevné stopy úpadku – nebylo metodologicky přínosné a nepřispělo ani k překonávání stávajících tuzemských dějepisných horizontů.

6. 12. 2023 – Bedřich Mendl

První profesor hospodářských dějin na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy)

Bedřicha Mendla můžeme směle označit za metodologického a metodického inovátora. Věnoval se novým historiografickým proudům a zdařile implantoval jejich hlediska do svých knih a studií. Prvky strukturalismu – který dosáhl největšího vlivu po 2. světové válce – nalezneme kupř. již v díle Bedřicha Mendla. Vědecky se Mendl zabýval dějinami měst, agrární historií, ale i dějinami politickými. Kvůli svému židovskému původu a obavám z perzekuce své a své rodiny spáchal Mendl v roce 1940 v pro něj bezvýchodné situaci sebevraždu.

Ilustrační obrázek v perexu: Pražská defenstrace: Matthäus Merian, Public domain, via Wikimedia Commons. Ostatní obrázky rovněž Wikimedia Commons.