Vybíráme
4. 9. 2023, WEBREDAKTOR

Pobočka Břevnov zve na výstavu obrazů Aleny Jančové.

Radost

V další generaci výtvarných umělců zaujímá své místo keramička, malířka a grafička Alena Jančová z Prahy 6. V současné době pokračuje v moderním umění, které bývá zařazováno do uměleckého proudu Art brut neboli syrové umění. Ve své práci využívá především akryl na plátně. Obrazy jsou plné sytých barev, kombinovaných tvarů, motivů, umístit se dají například do dětských pokojů.

Výstavu je možné navštívit od 4. září 2023 do 27. října 2023 v otevírací době pobočky Břevnov.

O autorce

V další generaci výtvarných umělců zaujímá své místo malířka a grafička Alena Jančová. V současném moderním umění bývá zařazována do umění, které je obtížně zařaditelné vůbec, protože se vymyká schémat a komerčnímu obsahu. Obvykle bývá nazýváno ,,L’art brut,,(surové umění). Používá kombinací a snových skoků. Jančová přetváří technické motivy v technické monstra, v technické přeludy. Neopisuje technické tvary jako futuristé. Ze všeho nejvíce láká Jančovou monumentální forma, kdy obraz ve velké ploše pulsuje zcela pravidelně jako srdce.

Přínosem estetiky Aleny Jančové je plynulý přechod ze závěsného obrazu do architektury. Ruší vědomě zákony závěsného obrazu. Tím otevírá cestu modernímu cítění prostoru k hudbě sfér, kdy divák má pocit, že barvy zní jako tóny. Vzniká kinematika obrazů podobná filmu jako sled záběrů, pomocí kamery. Malířka cítí, že rámování obrazu kamerou filmu je omezující, že její malba chce zobrazit osamělý svět Juliuse Verna na nějakém ostrově, kde člověk potkává stopy technické civilizace vědomé i podvědomé. Jančové divák je svým způsobem Robinson.

Krása konstrukce stavby a techniky není v umění nová. Jančová však se neinspiruje stavbami a lešeními jako Ferdinand Leger, nýbrž má blízko spíše ke kosmickému cítění. Jde o koloběh hmoty ve vesmíru, o energii barevné hmoty. Barevné hmoty chápe jako znaky, nebo symboly atmosféry. Objevuje vnitřní světlo hmoty. Některé chápeme jako planety. Některé připomínají kosmické základny a stanice. Technické vize Aleny Jančové tedy směřují k nekonečnému pojetí energie v prostoru a čase. Jančová přímo miluje nekonečné plynutí času, nikoliv však času zemského.

Grafika Aleny Jančové nesporně souvisí s německým impresionismem a rakouskou školou secese. Expresionistické pojetí dramatického gesta černobílého kontrastu je tu plně rozvinuto. Ale dominuje kresba, jako základní tvar, do něhož je skryta psychologie figury. Nejhodnotnější je však u Jančové expresivní symbolismus, který abstrahuje drama a úzkost od reality a usiluje o meditaci subjektu umělce a diváka. Někdy se nám zdá, že je zdobná, dekorativní, ale je to omyl. Je to iluze. Souvisí to právě se secesním pojetím psychologie v expresi. Grafika Aleny Jančové vybízí k zamyšlení a není ilustrativní ani v ilustraci. Jančová je malířka a grafička profesionální, má smysl pro tajemství.

Autorem textu je profesor Miroslav Klivar (14. ledna 1932 – 21. listopadu 2014).