Knihy
4. 9. 2023, WEBREDAKTOR

Jaké knihy se objevily tento týden k půjčení? Převyprávění slavného Rukopisu nalezeného v Zaragoze, básnická sbírka Luboše Svobody nebo nový překlad Nietzscheho Zarathustry.

Projděte si náš výběr nebo si všechny novinky můžete prohlížet na stránce www.mlp.cz/novetituly. Tip! Novinky si můžete také každý týden stáhnout ve formátu PDF.

Potocki, Jan: Dobrodružství Alfonse van Worden

Román polského autora je klasickou ukázkou fantastického románu odehrávajícího se v polovině 18. století. Podle Rukopisu nalezeného v Zaragoze vypráví Petr Motýl.

Mladý důstojník se ve Španělsku poloviny 18. století setkává s oběšenci, kteří ožívají, prožívá milostné noci se dvěma muslimskými sestrami, které jsou a nejsou přízraky, ocitá se na hradě kabalisty, v chýši, kterou obývá poustevník a šílený pasák koz, i před tribunálem Svaté inkvizice. Rukopis nalezený v Zaragoze inspiroval romantika Charlese Nodiera, ukázku z něj zařadil do antologie evropské fantastiky Italo Calvino a knihu chtěl zfilmovat Luis Bunuel.

PŮJČTE SI

Singer, Israel Joshua: Rodina Karnovských

Třígenerační román vypráví pohnuté osudy židovské rodiny Karnovských na pozadí bouřlivé historie konce 19. a první poloviny 20. století.

Román Rodina Karnovských vypráví příběh tří generací židovské rodiny. Na konci 19. století odchází stoupenec židovského osvícenství David Karnovský s manželkou z chasidské komunity v Polsku do svobodomyslného Berlína. Jeho syn Georg se stane těsně před první světovou válkou lékařem a slouží v polní nemocnici. Georgův syn Jegor dospívá v době nastupujícího nacismu, zakusí ponižování kvůli rasovému původu a začne nenávidět sám sebe i Židy obecně. Celé rodině se nakonec podaří uprchnout do Spojených států, kde si však Jegor nemůže a nechce zvyknout. Stává se tam stoupencem nacismu, a dokonce se uchyluje k zoufalému činu v naději, že ho Němci pustí zpátky domů a přijmou mezi sebe.

PŮJČTE SI

Rád čichám ke zvířatům, která jsi vycpala ty

Svoboda, Luboš

Další sbírka Luboše Svobody vyniká úsporným projevem, který se pokouší zachytit poněkud nedokonalou podstatu lidského života, jenž se pohybuje uprostřed běžných pochybností a zároveň vstupuje do kontaktu s digitálními technologiemi.

Básnická sbírka obsahuje texty z let 2014–2022. Autor se zabývá nejen všednodenností v digitální kultuře a zkoumá, jak se popisnost jazyka komprimuje, je-li vztažena k digitalitě, ale píše i o ránech, probouzení či vztazích. Vzájemné prostupování těchto dvou poloh lidské identity tvoří rámec všech základních všedních situací, jejichž je technologie novým slovesem, hybatelem či filtrem.

PŮJČTE SI

Steiner, Rudolf: Utváření osudu a život po smrti

Autor v knize rozvádí myšlenku opětovných pozemských životů a zaměřuje se přitom na období, které lidská duše prožívá v duchovním světě mezi smrtí a narozením, kdy zpracovává svůj minulý život a připravuje si svůj příští osud.

Zabývá se také otázkou předčasné smrti, například v případě mladých lidí padlých ve válce, a významem obětní smrti. Ukazuje, že smrt je při pohledu z duchovního světa pouhé zdání.

PŮJČTE SI

Nietzsche, Friedrich: Zarathustra promluvil

Významný německý voluntaristický filozof prostřednictvím subjektivní interpretace učení perského proroka Zarathustry kritizuje tradiční morální soustavu. Přeložila Ráchel Vránová.

Lidská bytost není schopna plně prosadit své „chtění“, neboť podléhá sociálním, politickým, náboženským i kulturním tlakům. Je proto třeba přetvořit život a otevřít nové perspektivy! Překonat tohoto nesvobodného člověka. Překonání znamená cestu „nadčlověka“, který se plně identifikuje se svobodou vlastní vůle, rozumovosti a mravnosti. Nadčlověk tedy nepředstavuje stadium biologického vývoje člověka, ale schopnost překonat to, co člověka mrzačí. Osvobození od všeho, co lidský duch vytvořil, mimo jiné od útisku, zákona, dobra i zla, lze dosáhnout překonáním historické časovosti a volbou „věčného návratu“.

PŮJČTE SI

Mohlo by vás zajímat

Půjčil si knihu někdo jiný? Pak si ji můžete rezervovat, a to online v katalogu nebo při osobní návštěvě pobočky. Až bude rezervace připravena k vyzvednutí, budete o splnění informováni. Pozor! Rezervace je placená služba, stojí 25 Kč
– viz ceník služeb.