E-knihy
7. 11. 2023, WEBREDAKTOR

Listopadové čtení z e-knihovny přináší to nejlepší ze světové klasiky.

Jaký výběr jsme připravili? Racka od Antona Pavloviče Čechova, Shakespearova Othella, Studii v šarlatové od Arthura Conana Doyla, Člověka bestii od Émile Zoly, Denise Diderota Herecký paradox, Puškinova Evžena Oněgina, Hadži Murata od Lva Nikolajevič Tolstého , Příběh dvou měst Charlese Dickense, Dostojevského Zločin a trest, Robinsona Crusoea od Daniela Defoea nebo Dobrý člověk ještě žije od Romaina Rollanda.

Všechny tematické e-knihy můžete stahovat v katalogu nebo si prostudujte náš výběr níže.

Čechov, Anton Pavlovič: Racek

Tragikomedie o nenaplněných životech, ambicích a láskách je považována za hru, která znamenala přelom v dějinách světového dramatu.

Tato „komedie“, jak Racka Čechov označuje, přestože nesází na samotný děj, vykreslením postav, jejich tužeb, snů a osudů dosahuje silného účinku při zobrazení groteskního až absurdního obrazu nenaplněného života. Svět umění a svět lásky jsou ústředními tématy hry.

STÁHNĚTE SI

Shakespeare, William: Othello

Známá Shakespearova tragédie o zhoubných důsledcích žárlivosti.

Příběh žárlivého Maura, jeho milující ženy Desdemony i zrádného našeptávače Jaga patří k příběhům nejznámějším a jeho zpracování z pera Shakespearova přitahuje pozornost divadelníků, diváků i čtenářů celá staletí.

STÁHNĚTE SI

Doyle, Arthur Conan: Studie v šarlatové

Detektivní román z roku 1887, ve kterém se poprvé představil Sherlock Holmes.

V první části románu se mladý dr. Watson při hledání podnájmu poprvé seznamuje s excentrickým Sherlockem Holmesem a s obdivným úžasem asistuje jeho pátrání v případě záhadné vraždy dvou Američanů. Druhá část je v podstatě klasickým romantickým příběhem, líčícím události, které v mormonském Salt Lake City předcházely oněm londýnským vraždám.

STÁHNĚTE SI

Zola, Émile: Člověk bestie

Román, v němž Zola vylíčil historii příslušníků jedné rodiny v době vlády Napoleona III.

Toto dílo, které je v rámci Zolovy tvorby nejvíce poplatné teoriím naturalismu, líčí sérii krvavých vražd, spáchaných zdánlivě obyčejnými, neškodnými lidmi a je založeno na Zolových představách o neblahém vlivu dědičnosti na jednání jedince. Zvláštní zmínku si u tohoto románu zaslouží prostředí, v němž se děj odehrává – svět železnice. Tato zvláštní dějová kulisa, jejíž život a atmosféru vystihl autor s nesmírnou uměleckou přesvědčivostí, dodává pozadí jeho příběhu autenticitu.

STÁHNĚTE SI

Diderot, Denis: Herecký paradox

Ve svém díle autor formuluje myšlenky nastupující buržoazie o novém, pravdivějším divadelním umění.

Proti mechanickému divadlu francouzského dvora staví autor živé divadlo francouzského lidu. „Herecký paradox“ je významným článkem v řetězu boje za nové myšlenky na divadle, které musely být proti četným odpůrcům vybojovány nejen ve Francii.

STÁHNĚTE SI

Puškin, Aleksandr Sergejevič: Evžen Oněgin

Veršovaný román klasika ruské literatury podává obraz života a mravů vyšší a střední ruské společnosti ve městě a na venkově v 1. polovině 19. století.

Hrdinou je představitel vzdělané šlechty, který v životě nezná nic než nudu. Odmítá lásku ušlechtilé dívky, zabije v souboji svého přítele, bloudí po Rusi i po světě, ale nikde nenalézá smysl života. Když se po letech vrací domů, znovu se setká s Taťánou jako manželkou carského důstojníka a vzplane k ní pozdním citem, je však odmítnut. V lyrických pasážích je zakotvena básníkova životní zkušenost, jeho vlastenectví, úvahy o problémech ruského života i jeho kritický názor na soudobou společnost.

STÁHNĚTE SI

Tolstoj, Lev Nikolajevič: Hadži Murat

Povídka líčí poslední životní vzpouru náčelníka kavkazských horalů, který položí život při pokusu o osvobození své rodiny z nepřátelského zajetí.

V této povídce se Tolstoj obrací k námětu boje kavkazských horalů za národní svobodu. Titulním hrdinou je smělý a energický „zbojník“, bojovník za nezávislost Hadži Murat. Žádá Rusy o pomoc proti společnému nepříteli, diktátorskému Šamilovi, který vězní Muratovu rodinu. Když však Murat vidí, že se pomoci od Rusů nedočká, rozhodne se k samostatnému činu. Na útěku z ruského tábora je však po bitce, v které se brání do posledních sil, zabit a rozšavlován.

STÁHNĚTE SI

Dickens, Charles: Příběh dvou měst

Historický román anglického klasika, zasazený do Paříže a Londýna doby francouzské revoluce.

Jeden z nejúspěšnějších a nejčastěji zpracovávaných románů Charlese Dickense je rozčleněn do tří částí a původně byl vydáván časopisecky na pokračování. V příběhu několika ústředních postav – emigranta Darnaye, doktora Mannetta, jeho dcery Lucie či úředníka Lorryho – podává autor působivý a velmi emotivní obraz rozporuplné doby francouzské revoluce, a to jak šlechtické svévole, která ji iniciovala, tak krutovlády, v niž se revoluce brzy zvrhla. Titulními dvěma městy, v nichž se příběh odehrává, jsou Paříž a Londýn, přičemž anglický klasik líčí Paříž jako centrum nelidskosti a běsnění, zatímco Londýn, i přes své stinné stránky, je mu městem rozumu a přetrvávající naděje na normální život.

STÁHNĚTE SI

Dostojevskij, Fedor Michajlovič: Zločin a trest

Sociální román s výrazným psychologickým akcentem od slavného ruského realisty 19. století vypráví osudový příběh Rodiona Romanoviče Raskolnikova, mladého člověka, dohnaného strádáním až k vraždě.

V bezvýchodné životní situaci spáchá mladý hrdina, bývalý student, vraždu, pro kterou najde ospravedlnění ve své osobité filozofii, jejímž prizmatem posuzuje soudobou společnost. S uměleckým mistrovstvím líčí autor v románu detailně život velkoměstské chudiny, jejíž charakter je utvářen nespravedlivým společenským řádem. Třebaže Dostojevskij pokládal zlo za neoddělitelnou složku lidské duše, viděl východisko v pokoře a v přilnutí k Bohu, k němuž také přivedl svého kajícího se hrdinu. Román zůstává jedním z nejsilnějších výkřiků lidskosti své doby, dožadující se spravedlnosti pro malé a utlačované, a zároveň je naléhavou výzvou, burcující k odstranění sociálních křivd.

STÁHNĚTE SI

Defoe, Daniel: Robinson Crusoe

Klasický dobrodružný román o osudech anglického námořníka, ztroskotavšího na opuštěném ostrově.

Životní dílo anglického osvícenského novináře a spisovatele Daniela Defoa dalo vzniknout celému subžánru dobrodružné literatury – robinsonádám, příběhům o osamělých trosečnících a jejich boji o přežití. Tento původní Robinson je synem obchodníka v Yorku, který se proti otcově vůli vydává splnit si své sny o zámořských plavbách. Hned ta první ale končí ztroskotáním a Robinson stráví celých 28 let na pustém ostrově, kde přežití závisí jen na jeho nápaditosti, odvaze a činorodosti. Jeho samota končí až po dlouhé době, kdy ze zajetí lidojedů, kteří připlují na ostrov, zachrání domorodce, jehož pojmenuje Pátek. Pozdější boje s domorodci i piráty pak vedou k tomu, že Robinson získá loď, na níž se může vrátit domů.

STÁHNĚTE SI

Rolland, Romain: Dobrý člověk ještě žije

Román zachycuje v podobě vnitřního monologu veselé i vážné pohledy do života Mikuláše (Colase) Breugnona, rozverného truhláře z Burgundska během jednoho roku na přelomu 16. a 17. stol.

Hrdina má nejraději společnost vesnického faráře a notáře, kumpány stejného ražení, jako je sám. Po smrti ženy zůstává sám v neustále opravovaném domku pod hradbami a odmítá žít u svých 4 synů. Nakonec se musí uchýlit ke své dceři, která je povahově jeho věrnou kopií, ale ani uprostřed velké rodiny neztrácí svůj optimismus, lásku k životu a jeho darům.

STÁHNĚTE SI

Jak stáhnout e-knihu

E-knihy vybírejte na stránce e-knihovna.cz

  • Najdete na ní TOP žánrové a tematické výběry (detektivky, cestopisy,dramata aj.).
  • Přehled všech dostupných e-knih se otevře po kliknutí na odkaz E-KNIHY (zcela dole) či VÍCE (na stejném řádku zcela vpravo).
  • Při výběru vám může pomoci filtr UPŘESNIT HLEDÁNÍ.
  • Podrobnosti o vybraném titulu naleznete po kliknutí na obálku knihy.
  • Kliknutím na tlačítko ZÍSKAT u vybraného titulu zobrazíte nabídku formátů ke stažení nebo k prohlížení online.
  • Zvolte vhodný formát pro vaše zařízení: PDF na monitory, EPUB pro čtečky, tablety a telefony, PRC pro čtečky Kindle.