22. 8. 2019, WEBREDAKTOR

Letos na jaře uběhlo 470 let od prvního vydání slavné české bible- takzvané Melantrichovy. Okolnosti jejího vzniku jsou poměrně zajímavé – bible vyšla v době tuhé cenzury. Ferdinand I. Habsburský v reakci na proběhlý stavovský odboj ustanovil na několik let jediným tiskařem v Čechách malostranského tiskaře Bartoloměje Netolického.

470 let od vydání Melantrichovy bible

Netolickému vytiskl bibli jeho společník Jiří Melantrich z Aventýna (vlastním jménem Jiří Černý z Rožďalovic), který přišel do Prahy na počátku 40. let 16. století. Melantrich později od Netolického tiskárnu koupil. Důležité ale bylo, že se Melantrichovi podařilo odkoupit od Netolického privilegium na tisk a výsadní prodej bible. Český text Melantrichovy bible prošel jazykovou revizí českého humanisty Sixta z Ottersdorfu a pečlivá byla i příprava typografické podoby knihy. Bible je považována za první Melantrichovo opravdu významné dílo, které mu také přineslo velmi slušný zisk a zajistilo mu budoucí úspěch v podnikání. Melantrich úspěšně navázal styky s cizinou, kde kupoval štočky a vybavení, později sám i knihy vydával a dokonce i překládal. Z jeho tiskárny vyšlo přes 200 tisků. Melantrišky, jak se dnes jeho biblím říká, se staly chloubou českého tisku. Celkem vyšlo pět vydání, první v roce 1549, poslední až v roce 1577, přičemž každé vydání je trochu jiné.

Po Pražské bibli z roku 1488 je tzv. Melantriška jak se bibli zkráceně říká, druhou nejstarší biblí ve fondech Městské knihovny v Praze. Naše vydání je v pořadí čtvrté z roku 1570. K němu pořídil tiskař Melantrich novou obrazovou výzdobu. V Encyklopedii knihy (sign. N 7157) uvádí její autor Petr Voit , že dřevořezy jsou prací pražských usedlíků Floriana Abela a Franceska Tertia a domácího malíře Ambrože Ledeckého. Tiskaři předchozích vydání biblí v Čechách (a to nejen Melantrichovy) používali pro ilustrace vesměs kopie dřevořezů německého původu. Ilustrace ke čtvrtému vydání Melantrišky jsou proto považovány za první původní soubor biblických ilustrací v Čechách.

Naše vydání Melantrišky obsahuje jen Nový zákon, přesto jsme na tento výtisk hrdí. Melantrichova bible patří mezi nejkrásnější české tisky 16. století. Přijďte si ji k nám do oddělení vzácných tisků prohlédnout.

Jana Kozáková, Oddělení vzácných tisků