Služby
27. 9. 2019, WEBREDAKTOR

Vzdělávací workshop, který učí, jak nakládat s informacemi. Pro žáky středních škol a žáky druhého stupně základních škol.

Vzdělávací workshop pro mládež

Součástí naší každodennosti se staly pojmy jako fake news, dezinformace či hoax. Nejedná se o zcela nové fenomény, ovšem v důsledku širokého rozvoje informačních technologií mají oproti minulosti mnohem zásadnější vliv na současný život. Nabízíme proto vzdělávací workshop, který učí, jak nakládat s informacemi.

Workshop je určen pro žáky středních škol a žáky druhého stupně základních škol. Co je jeho obsahem?

Účastníci dozví, jak rozpoznat kvalitní zdroje informací a jak se nenechat nachytat záměrně šířenými nepravdami. Ukážeme si, jak funguje manipulace v médiích, zjistíme, proč je důležité si ověřovat informace a v čem je nebezpečná kyberšikana. Workshop je interaktivní a účastníci při něm využívají vlastní chytré mobilní telefony. Délka je přibližně 90 minut.

Máte zájem? Kontaktujte nás!

Workshop je určen pro jednu třídu a místo konání je možné upravit po domluvě.

Kontaktní osoba: Ondřej Hudeček,
e-mail knihovna@mlp.cz.

Workshop pořádá Městská knihovna v Praze ve spolupráci s Kabinetem informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a několika dalšími organizacemi.