Zrakově znevýhodněným čtenářům doporučujeme používat mobilní verzi stránek.

skok na hlavní menu | menu sekce Novinky


Hlavní stránka    Novinky    Fotogalerie    2017

2017

15. 01. 2018 | Jakub ŘEHÁK
Fotografií (16)

Ilona Ferková

Autorské čtení úspěšné romské autorky Ilony Ferkové otevíralo nový cyklus pořadů Současná romská literatura. Foto Irena Šormová.

15. 01. 2018 | Jakub ŘEHÁK
Fotografií (20)

Dejvické divadlo - vernisáž výstavy 25 let

K oslavám 25 let trvání Dejvického divadla se připojila i MKP výstavou divadelních plakátů, Výstavu otevíral ředitel MKP Tomáš Řehák spolu s vedením divadla Evou Měřičkovou a Martinem Myšičkou. Foto Irena Šormová.

15. 01. 2018 | Jakub ŘEHÁK
Fotografií (12)

Helle Helle

Oblíbená dánská prozaička Helle Helle křtila v MKP české vydání své nové knihy Tohle jsem měla napsat v přítomném čase. Foto Irena Šormová.

15. 01. 2018 | Jakub ŘEHÁK
Fotografií (12)

Noc divadel

Už potřetí se i v knihovně konala Noc divadel. Hostovali zde studenti DAMU, vyráběly divadelní masky a předváděla virtuální realita. Foto Míla Linc a Dita Lánská.

08. 01. 2018 | Jakub ŘEHÁK
Fotografií (14)

Velký knižní čtvrtek

Tradiční podzimní svátek nových knih, pořádaný ve spolupráci s firmou Kosmas, letos navštívili např. Helena Třeštíková, Pavel Kosatík, Petra Soukupová, Michal Viewegh, Martina Formanová i David Koller. Foto Irena Šormová.

08. 01. 2018 | Jakub ŘEHÁK
Fotografií (10)

Karol Sidon

75. výročí založení Divadelního a filmového oddělení přišel oslavit i pan Karol Sidon. Foto Irena Šormová.

23. 10. 2017 | Jakub ŘEHÁK
Fotografií (57)

Česko-Čínský den

Že každá kultura je v něčem jiná a zajímavá o tom žádná. Proto jsme rádi, že místní Čínská škola souhlasila, že nám v pátek 22. září předvedou jejich tradiční kulturu – tanec, bojový tanec s vějířem, kaligrafii, loutkové divadélko z hovězí kůže, ukázku vyšívání vějířů včetně vzorů textů – krátkých básní. Bohatý program byl doprovázen komentářem našich dvou českých překladatelů. My jsme si pro děti také připravili činnosti, například skládání mapky České republiky, kvíz o české i čínské kultuře, omalovánky, soutěž ve sbírání zrnek rýže z misky či tematické deskové hry. Kaligrafie pro začátečníky fungovala vedle informací, kde si děti mohly vyzkoušet napsat své jméno ve znacích či krátký příběh. Pro každé dítě jsme měli připravené pěkné ceny. Od čínských učitelů děti dostaly vystřihované pandy a ani čtenáři nebyli ochuzeni. Celou akcí nás provázela prezentace fotografií paní Trnkové, které byly napříč Čínou. Ani vhodná literatura nesměla chybět! Budeme se těšit na další ročník Česko-čínské dne a budeme doufat, že dorazíte a budete s námi rozvíjet spolupráci mezi českými a čínskými dětmi, které společně chodí do naší knihovny!

16. 08. 2017 | Jakub ŘEHÁK
Fotografií (60)

Pasování prvňáčků na rytíře čtení

Od září už budou druháky, ale rytíři se stali ještě před prázdninami. Pasování proběhlo slavnostně se spisovateli Robinem Králem, Jiřím Fixlem, Petrem Stančíkem a Klárou Smolíkovou v pobočkách Dittrichova, Korunní, Stodůlky a Velká Chuchle. Dále pak pasování probíhalo na pobočkách Opatov, Sedmička, Záhřebská a v Ústřední knihovně. Bibliobus Oskar přijel za dětmi až do školy a dokonce i s rytířem.

29. 06. 2017 | Jakub ŘEHÁK
Fotografií (13)

Čtrnáctí Rytíři čtení

Končí školní rok a z našich malých prvňáčků se stali čtenáři. V pobočce Městské knihovny Praha v Záhřebské ulici proběhla tradičně velká slavnost. Byla završením celoročního projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, kterou již několik let vyhlašuje SKIP a který je zaměřen na rozvoj čtenářství. Od počátku školního roku docházely děti z 1. B třídy ZŠ Jana Masaryka na besedy do knihovny. V několika návštěvách postupně získávaly znalosti o knihách jako informačních pramenech a o lidových zvycích. 22. června pak všichni prvňáčci, kteří dokázali, že za uplynulý rok přečetli alespoň jednu knihu, složili slib Rytíře čtení a byli pasováni na čtenáře. Slib složili do rukou rytíře, který je pasoval. Odměnou za úspěšné absolvování projektu byla pro děti Knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2016/2017 se jedná o knihu spisovatele Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho 762 – Lapálie v Lampálii. Za školní rok se mnozí prvňáčci stali čtenáři dětské knihovny a získali velice pěkný vztah ke čtení. Kniha se stala jejich kamarádem a jistě i v budoucnu pro ně bude nejen zdrojem poučení ale i zábavy, fantazie a pobavení.

27. 06. 2017 | Jakub ŘEHÁK
Fotografií (11)

Netopýři na Novodvorské

Beseda s paní Zieglerovou ze záchranné stanice pro netopýry. Vyprávěla dětem o své práci, o chování netopýru i o tom, jak má člověk postupovat, když na takového zraněného netopýra narazí. Měla sebou i dva zachráněné netopýrky, které dětem ukázala a děti si je mohly i pohladit.

Další


Najít v knihovně
  • přetáhnout tlačítko na lištu záložek prohlížeče
  • označit vybrané slovo na jakékoliv prohlížené internetové stránce
  • kliknout na odkaz "Najít v knihovně" na liště záložek prohlížeče
  • automatické vyhledání knížek k tématu v katalogu knihovny

Přihlaste se

Neznáte heslo? SSL zabezpečeno

Vyhledávání

| en