Čísla v roce 2009

Knihovní fond k 31. 12. 2009
Počet poboček 43 poboček a 3 bibliobusy
Počet zaměstnanců (celé úvazky) 455
Knihovní fond celkem 2 303 467
Nové dokumenty 127 582
Náklady na nákup nových dokumentů 19, 9 milionů Kč
Dostupné databáze 11 online databází
e-knihy ke stažení 100 e-knih v e-knihovně
Půjčené knihy, časopisy, CD, DVD, mapy a obrazy 4 666 698
Knihy a další dokumenty půjčené v jednom dni 19 526
Knihy a další dokumenty půjčené v jedné provozní hodině 1 934
Knihy půjčené pro prezenční studium 571 856
Celkový počet všech uskutečněných výpůjček 6 784 858
Počet lidí s platným průkazem, kteří využili alespoň jednou službu knihovny 167 520
Počet lidí s platným průkazem, kteří žádnou službu knihovny nevyužili 36 759
Počet lidí, kteří navštívili některou z poboček knihovny 2 195 707
Virtuální návštěvníci, kteří využili některou z on-line služeb 3 471 422
Počet kulturních a vzdělávacích akcí na pobočkách a v sálech Ústřední knihovny 5 020
Počet návštěvníků akcí 133 948
Počet knihoven, které obsluhujeme v rámci reginálních funkcí 39