Čísla v roce 2010

Čísla Údaje
42 má MKP poboček, kde poskytuje své služby
28 poboček má bezbariérový přístup (26 poboček + 2 bibliobusy)
455 má MKP systemizovaných pracovních úvazků; celkem v ní pracuje 504 lidí
2 334 726 knih, map, CD, DVD, obrazů, not, kazet a elektronických dokumentů má MKP ve fondu
112 746 dokumentů přibylo do fondu MKP v roce 2010
16 milionů Kč je částka, kterou MKP vynaložila v roce 2010 na nákup nových dokumentů
11 oborových databází je dostupných on-line přes www.mlp.cz/databaze
29 svazků bylo zrestaurováno v restaurátorské dílně, mezi nimi i vzácný Štejerův kancionál z roku 1697
4 819 306 tolik knížek (CD, DVD, map, obrazů…) si čtenáři půjčili v roce 2010 z MKP domů
20 335 knih, časopisů a dalších dokumentů si odnesli v jednom provozním dni knihovny
6 875 286 celkový počet všech uskutečněných výpůjček (výpůjčky čtenářů domů, prodloužení těchto výpůjček, registrované výpůjčky do prostor knihovny, výpůjčky poskytnuté regionálním knihovnám zřizovaným městskými částmi hl. m. Prahy) v tomto počtu nejsou zahrnuty neregistrované výpůjčky z volného výběru (tj. počty knih, novin a časopisů, které si čtenáři i neregistrovaní návštěvníci četli v prostorách knihovny)
179 178 lidí mělo v roce 2010 platný čtenářský průkaz a využilo alespoň jednou služby knihovny
32 651 lidí mělo v roce 2010 platný čtenářský průkaz, ale žádnou ze služeb knihovny nevyužilo
36 440 lidí si v roce 2010 nově pořídilo čtenářský průkaz
2 226 110 lidí přišlo do některé z poboček MKP za knihovnickými a informačními službami
5 931 732 lidí knihovnu navštívilo prostřednictvím internetu
5 785 kulturních nebo vzdělávacích akcí se uskutečnilo v sálech Ústřední knihovny a v pobočkách MKP péčí knihovníků a programových pracovníků Lidové univerzity
149 108 lidí tyto akce navštívilo
151 vzdělávacích akcí se uskutečnilo pro zaměstnance MKP a pracovníky regionálních knihoven
39 pražských veřejných knihoven obsluhuje MKP v rámci regionálních funkcí
4 webové adresy nesou logo MKP (www.mlp.cz, www.k4u.cz, www.e-knihovna.cz, www.prahavknihovne.cz)
5 profilových stránek na Facebooku MKP spravuje (Městská knihovna v Praze, Kultura v knihovně, CONiáš, Dům čtení, K4U)
1 oficiální adresa pro e-mailovou komunikaci se čtenáři knihovna@mlp.cz