Čísla v roce 2011

Čísla Údaje
43 má MKP poboček, kde poskytuje své služby
455 má MKP systemizovaných pracovních úvazků; celkem v ní pracuje 513 lidí, 79% jsou ženy
2 291 359 knih, map, CD, DVD, obrazů, not, kazet a elektronických dokumentů má MKP ve fondu
100 401 dokumentů přibylo do fondu MKP v roce 2011
16, 86 milionů Kč je částka, kterou MKP vynaložila v roce 2011 na nákup nových dokumentů
11 oborových databází je dostupných on-line přes www.mlp.cz/databaze
32 svazků bylo zrestaurováno v restaurátorské dílně, mezi nimi i Nový zákon z 16. století od tiskaře Jiřího Melantricha z Aventina
7 036 655 tolik knížek (CD, DVD, map, obrazů…) si čtenáři půjčili v roce 2011
189 453 lidí mělo v roce 2011 platný čtenářský průkaz a využilo alespoň jednou služby knihovny
33 400 lidí mělo v roce 2011 platný čtenářský průkaz, ale žádnou ze služeb knihovny nevyužilo
38 826 lidí si v roce 2011 nově pořídilo čtenářský průkaz
2 402 008 lidí přišlo do knihovny za knihami, informacemi nebo kulturou
2 914 332 lidí navštívilo webové stránky knihovny
4 695 kulturních nebo vzdělávacích akcí se uskutečnilo v sálech Ústřední knihovny a v pobočkách MKP péčí knihovníků knihovníků a programových pracovníků Kulturního a vzdělávacího centra
137 430 lidí tyto akce navštívilo
133 vzdělávacích akcí se uskutečnilo pro zaměstnance MKP a pracovníky regionálních knihoven
39 pražských veřejných knihoven obsluhuje MKP v rámci regionálních funkcí