Čísla v roce 2017

Čísla Údaje
41 poboček + 3 pojízdné knihovny
40 knihoven knihovna obsluhuje v rámci regionálních funkcí
487 zaměstnanců k 31. 12. 2017; 75, 15 % je žen, 24, 85 % mužů
985 hodin svého času věnovali knihovně dobrovolníci
1 876 675 dokumentů ve fondu; kromě knih jsou to například mapy, časopisy, deskové hry, e-knihy, hudba, noty, filmy a obrazy
118 607 dokumentů přibylo do nabídky v průběhu roku; 10 300 jsou dary; na nákup bylo vynaloženo více jak 20,43 mil. Kč
5 683 613 tolik knížek (a dalších druhů dokumentů) si čtenáři půjčili/prodloužili
1 326 619 stažených e-knih z e-knihovny; knihovna vydala 207 nových titulů e-knih
177 432 lidí mělo v roce 2017 platný čtenářský průkaz a alespoň jednou využili službu knihovny
47 000 lidí mělo v roce 2017 platný čtenářský průkaz, ale žádnou službu knihovny nevyužili
32 037 lidí si v průběhu roku 2017 nově pořídilo čtenářský průkaz
66,26 % čtenářů knihovny jsou ženy
2 014 626 lidí přišlo do knihovny za informacemi a čtením; 115 383 lidí využilo v knihovně připojení k internetu pomocí pevných stanic; další statisíce se ročně připojí na bezdrátovou síť mestska_knihovna
4 444 akcí knihovna uspořádala pro pražskou veřejnost
174 130 lidí tyto akce navštívilo