Čísla v roce 2018

Čísla Údaje
43 poboček + 3 pojízdné knihovny
2 nově otevřené pobočky – Malešice a Letná
40 knihoven knihovna obsluhuje v rámci regionálních funkcí
497 zaměstnanců k 31. 12. 2018; 75, 7 % je žen, 24, 3 % mužů
883 hodin svého času věnovali knihovně dobrovolníci
1 814 191 dokumentů ve fondu; kromě knih v tištěné i elektronické podobě jsou to například mapy, časopisy, deskové hry, filmy, divadelní hry, scénáře, hudba na CD i vinylech, noty a obrazy
98 542 dokumentů přibylo do nabídky v průběhu roku; 8 243 jsou dary; na nákup bylo vynaloženo 17,5 mil. Kč
5 395 013 tolik knížek (a dalších druhů dokumentů) si čtenáři půjčili/prodloužili
1 240 437 stažených e-knih z e-knihovny; knihovna vydala 307 nových titulů e-knih
177 549 lidí mělo v roce 2018 platný čtenářský průkaz a alespoň jednou využili službu knihovny
48 896 lidí mělo alespoň část roku 2018 platný čtenářský průkaz, ale žádnou službu knihovny nevyužili
32 512 lidí si v průběhu roku 2018 nově pořídilo čtenářský průkaz
66,15 % čtenářů knihovny jsou ženy
1 926 726 lidí přišlo do knihovny za informacemi a čtením, další statisíce lidí knihovnu využívají, ale konkrétní číslo chybí (pobytové služby, připojení na wi-fi)
4 410 akcí knihovna uspořádala pro pražskou veřejnost
171 993 lidí tyto akce navštívilo