• Městská knihovna v Praze provádí účetnictví pomocí Ginis EKO, komplexního ekonomického softwaru.