Služby
1. 4. 2020, superadmin

Knihovna se v dubnu zapojí do služby Získej, která začne na národní úrovni fungovat jako hlavní virtuální místo pro sdílení knihovních fondů mezi knihovnami.

V souvislosti s tím se mění ceník Meziknihovní výpůjční služby. Částka za obstarání knihovní jednotky z jiné české knihovny se zvyšuje z 60 Kč na 70 Kč za každou objednanou knihu. Úprava respektuje schválená pravidla služby Získej.

Co je to Meziknihovní výpůjční služba? Je to služba, která vám umožňuje půjčit si v Městské knihovně v Praze tituly, které nemá knihovna ve svém fondu, ale je možné je pro vás objednat v jiné české knihovně. Více o službě na stránce Meziknihovní výpůjční služba.