O projektu

www.prahamestoliteratury.cz

Praha město literatury, je projekt, který má za cíl nejenom podpořit vnímání Prahy jako místa s bohatou literární historií, ale také rozšířit povědomí o pražské literární scéně – kavárnách, knihkupectvích, knihovnách, autorech, knihách, veletrzích, festivalech. Jednoduše, připomenout obyvatelům i návštěvníkům Prahy, že město je živou inspirací, místem, kde literatura vzniká a kde se také čte.

Iniciátorem projektu jsou Česká centra a Městská knihovna v Praze

Partneři projektu

Projekt je podpořen usnesením Rady hl. města Prahy, která jako koordinátora projektu jmenovala Městskou knihovnu v Praze. Na projektu se v současné době podílí více než 20 partnerských organizací, které se knihám a literatuře věnují z nejrůznějších úhlů – autorská sdružení a svazy, vydavatelé, nakladatelé, festivaly, veletrhy, knihovny, literární ceny, literární periodika.

Co je cílem

Hlavním cílem projektu je podpořit vnímání Prahy mezi obyvateli i návštěvníky jako místa, které inspiruje k vlastní tvorbě a podněcuje k četbě a zájmu o literaturu a knihy obecně. Důležitým mezníkem projektu bylo získání titulu „Kreativní město literatury UNESCO“ . V prosinci 2014 se tak Praha zařadila do prestižní sítě Kreativních měst literatury UNESCO (UCCN). Jejími členy jsou také města Edinburgh, Melbourne, Iowa, Dublin, Reykjavik, Norwich, Krakow, Dunedin, Heidelberg, Granada, Bagdád, Barcelona, Lublaň, Lvov, Montevideo, Nottingham, Óbidos, Tartu a Uljanovsk, Pučchon, Durban, Lillehammer, Manchester, Milán, Québec, Seattle a Utrecht.

Aktuální projekty

Kreativní rezidenční pobyty pro zahraniční spisovatele a překladatele
Básník města / Básnířka města
Autorská čtení Doteky světové literatury
Kalendář kulturních akcí
Knihy z Prahy

Praha město literatury na internetu

Projekt Praha město literatury chce na internetu přinášet zprávy o činnosti partnerů projektu a o pražském literárním životě. Kromě svých webových stránek k tomu využívá i  sociální sítě. Zajímavosti ze světa literatury a pozvánky na akce přináší svým příznivcům prostřednictvím Facebooku. Videa o aktivitách, jež se v rámci projektu již uskutečnily, najdete na Youtube kanálu projektu.