Bibliobus Oskar nabízí služby jako kterákoliv naše jiná pobočka. Můžete si půjčovat a vracet knihy, využívat internet nebo si pořídit průkazku do knihovny. Máme knihy pro děti i dospělé. Můžete si u nás zahrát deskové hry nebo vyzkoušet zajímavé aplikace na tabletech. Rádi připravíme program pro všechny věkové kategorie. Nabízíme příjemný odpočinek u stolků či na dece.

Přijedeme tam, kam nás pozvete – ke školce, škole, domu dětí a mládeže, domovu pro seniory nebo na kulturní akci pořádanou městskou částí. Pravidelně se zúčastňujeme těchto akcí: For Kids, Svět knihy, Ratolestfest, Pražská muzejní noc, Kašpárkohraní, Na vlnách knihovny, Letní Letná. Školám nabízíme besedy na míru. Na úvod představíme dětem naši knihovnu i bibliobus a potom proběhne beseda připravená na vybrané téma.

Objednejte si Oskara

Podívejte se do kalendáře na Googlu a kontaktujte nás.

Potřebujeme:

  • umožnit Oskarovi vjezd na pozemek tak, aby nás čtenáři mohli bezpečně navštívit;
  • kontakt na učitele či jiné pedagogické pracovníky, s nimiž budeme moci spolupracovat;
  • umožnit dětem navštívit Oskara v dohodnutou dobu,
  • vhodné zázemí pro knihovníky v budově školy či jiné instituce;
  • zajistit klidnou a bezpečnou zónu v Oskarově okolí.

Tip! Aktuální jízdní řád naleznete v Oskarově kalendáři na Googlu.

Pro podrobnější informace sledujte kalendář akcí na našem webu.

Kontakt

Telefon: +420 734 763 277
E-mail: knihovna@mlp.cz