Městská knihovna v Praze je tzv. krajskou knihovnou pro Kraj Hl. m. Praha ve smyslu §11 zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovnického zákona).

Služby a činnosti

  • Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy.
  • Statistika knihovnických činností.
  • Vzdělávání knihovníků, semináře a porady.
  • Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce.
  • Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů.
  • Pomoc při automatizaci místních veřejných knihoven.
  • Provoz regionálního automatizovaného systému.
  • Výstavba a rekonstrukce knihoven.
  • Další činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb.

Kontakty

Mgr. Táňa Janáčková
Oddělení metodiky služeb
Městská knihovna v Praze
Provaznická 385/3
110 00, Praha 1
Telefon +420 737 266 717

Bc. Hana Hrabáková (Zpracování výměnných souborů)
E-mail: hana.hrabakova@mlp.cz
Telefon: +420 272 731 693, +420 605 253 099