Nabídka kurzů NÚKIB

Nabídka kurzů Národního ústavu pro kybernetickou a informační bezpečnost.    

Celý článek
Brožura rozšifruj zprávy

Mediální gramotnost interaktivně.    

Celý článek
Od knihoven pro knihovny

Brožura Od knihoven pro knihovny představuje ve stručnosti obsah a témata nově schválené Koncepce rozvoje knihoven pro roky 2021 až 2027 s výhledem do roku 2030. Kam povede cesta knihoven v příštích deseti letech?    

Celý článek
Do černého 2021

Zveme vás na sedmý ročník konference Do černého. Městská knihovna v Praze pořádá pravidelně na začátku roku konferenci, která přináší inspirativní podněty knihovníkům a knihovnicím z celé České republiky.    

Celý článek
Nejlepší knihy dětem – nový katalog

Komise pro dětskou knihu SČKN a Česká sekce IBBY vytvořily projekt, v němž každoročně doporučují nové české knihy pro děti a mládež.    

Celý článek
Knihovna v obci

Stáhněte si Knihovnu v obci, příručku pro starosty a zastupitele.    

Celý článek
Ochrana osobních údajů – Příručka pro knihovny

Tato příručka si klade za cíl konkretizaci povinností vyplývajících knihovnám z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, známého též pod zkratkou GDPR (dále jen Nařízení).    

Celý článek
Revoluce v půjčování knih

Městská knihovna v Praze se připravuje na zavedení technologie RFID, která přinese rychlejší půjčování knih. Co se skrývá pod záhadnou zkratkou?    

Celý článek
Knihovní řád 2019 – nové výhody a pravidla

V pondělí 26. srpna 2019 otevíráme naše pobočky a také přinášíme novou verzi knihovního řádu. Co v něm najdete? Rozšiřujeme výhody pro uživatele se specifickými potřebami a také popisujeme pravidla pro tzv. samoobslužné služby, které jsou spojeny s nástupem RFID technologií v knihovně.    

Celý článek