Výměnné soubory pro místní knihovny v Praze

Městská knihovna v Praze poskytuje pro místní veřejné knihovny (MVK) v Praze výměnné soubory. Knihovní fond obsahuje beletrii a naučnou literaturu pro dospělé i pro děti. Je možné si rovněž zapůjčit zvukové nosiče s mluveným slovem i deskové hry.

Výměnný soubor tvoří nejméně 60 a nejvýše 500 knihovních dokumentů, z toho nejvýše 50 dokumentů mluveného slova a nejvýše 3 deskové hry. Výpůjční doba výměnného souboru je v rozmezí 6–12 měsíců. Výměnný soubor se vrací jako celek.

Značení výměnného fondu

  • Bílý štítek s černými písmeny VS.

Jak probíhají výpůjčky výměnných souborů

  • 1) Osobní výběr ve skladu.

Regionální fond – sklad VF v Jenči, Zahradní 105, 252 61 Jeneč.

Plánek cesty

Tip! Stáhněte si plánek v JPG [609 kB].

  • 2) Předvýběr knih v online katalogu skladu.

Pro osobní výběr nejdříve kontaktujte zaměstnance Městské knihovny v Praze. Při ztrátě či poškození se zaměstnanec Místní knihovny v Praze nejprve obrátí na zaměstnance Městské knihovny v Praze a postupují dle Výpůjčního řádu výměnných fondů na uhrazení vzniklé škody.

Kontakt

Bc. Hana Hrabáková
Zpracování výměnných souborů
Městská knihovna v Praze
Sklad výměnných souborů
Zahradní 105, 252 61 Jeneč
Telefon +420 605 253 099
E-mail: hana.hrabakova@mlp.cz

Stručný seznam signatur

Beletrie Naučná literatura Zvukové nosiče
AA = beletrie C = domácnost AK = audioknihy
B = poezie D = dějiny JK = jazykové knihy
AG = beletrie v angličtině E = zeměpis, cestopisy CD = kompaktní disky
  G = společenské vědy  
  K = přírodní vědy  
  L = filozofie, psychologie, náboženství  
  N = pedagogika, školství, výchova  
  O = právo  
  R = jazykověda  
  S = umění  
  T = technika  
  U = encyklopedie  
  V = hudba  
  W = vojenství  
  X = tělesná výchova a sport  
  Z = zemědělství, lesnictví, myslivost