O knihovně v českém znakovém jazyce

Abychom neochudili neslyšící uživatele preferující v komunikaci český znakový jazyk, připravili jsme společně s filmovou organizací Awi film a Českým centrem znakového jazyka Pevnost, o. s. několik videosekvencí se základními informacemi o naší knihovně a jejích službách.