Pro čtenáře

Hledáte knihu nebo časopis, které nemáme k půjčení v knihovně? Objednejte si je pomocí meziknihovní výpůjční služby. Pozor! Nejedná se o zasílání titulů mezi našimi pobočkami, ale o jejich objednání z jiných knihoven. Podmínky výpůjčky (např. délku výpůjční lhůty apod.) určuje knihovna, která požadované knihy nebo časopisy vlastní.

Meziknihovní výpůjční službu si objednávejte:

Oznámení o vyzvednutí meziknihovní výpůjčky vám pošleme e-mailem. Splněné požadavky se půjčují i vrací pouze v Ústřední knihovně. Máte dotaz? Kontaktujte nás na adrese: mvs@mlp.cz.

Za co se platí Kolik to stojí
Náklady spojené s obstaráním dokumentu 70 Kč
Za zhotovení a zaslání tiskových rozmnoženin Náklady dožádané knihovny

Pro knihovny

Knihovnám půjčujeme výhradně tituly z našeho fondu, které si lze půjčit domů (knihy, časopisy, hudbu a mluvené slovo). Prosíme, zkontrolujte si před objednáním dostupnost v našem katalogu. Výpůjční lhůta je 4 týdny. V rámci meziknihovní výpůjční služby nepůjčujeme filmy a obrazy. Pozor! Od 1. dubna 2020 půjčujeme dokumenty všem knihovnám podle podmínek národní platformy pro sdílení fondu Získej.

Za co se platí Kolik to stojí
Náklady spojené s půjčením/zasláním dokumentu 70 Kč
Za zhotovení a zaslání tiskových rozmnoženin jedna strana formátu A4 2 Kč
  jedna strana formátu A3 4 Kč

Objednávejte (platí pouze pro knihovny)

Městská knihovna v Praze pošle knihovnám, které nejsou zapojeny do služby Získej, vyúčtování prostřednictvím faktury.