Při vstupu do knihovny, dodržujte pravidlo tří R: rouška – čisté ruce – rozestupy.

Koncerty, divadlo, tanec