1/3

Online registrace do knihovny

Online členství je rychlá cesta, jak získat přístup k vybraným službám, které knihovna nabízí. Jedná se zejména o možnost rezervovat si knihy, stahovat e-knihy z E-knihovnyBOOKPORTU, číst články v odborných časopisech, ale i nakupovat vstupenky na akce v knihovně nebo rezervovat prostory pro co-working. Online členství je zdarma a registrace je platná jeden rok. Chcete si půjčovat knihy domů? Stačí udělat druhý krok v e-zápisu a dokončit registraci do knihovny v příjemném online rozhovoru s knihovníkem. Více o možnostech a podmínkách zde >>>.

Seznámení s knihovním řádem

Knihovní řád je základním dokumentem, který upravuje vztahy mezi knihovnou a jejími uživateli. S knihovním řádem, zejména s pravidly pro náhrady škod a smluvní pokuty za porušení povinností, jsem se seznámil/a a zavazuji se dodržovat povinnosti, které ukládá. Městské knihovna v Praze (dále MKP) může knihovní řád v přiměřeném rozsahu změnit. Oznámení o změnách knihovního řádu MKP zveřejní v každé knihovně a na webových stránkách s dostatečným předstihem před účinností změn.

Ochrana osobních údajů

Beru na vědomí, že MKP zpracovává mé osobní údaje v rozsahu a v souladu s účelem uvedeným v knihovním řádu. Případné změny uvedených osobních údajů se zavazuji MKP oznámit bez zbytečného odkladu. Více informací o ochraně osobních údajů.

1/3

Položky označené * jsou povinné.