Zrakově znevýhodněným čtenářům doporučujeme používat mobilní verzi stránek.

skok na hlavní menu | menu sekce Akce


Hlavní stránka    Akce

Akce

Program na listopad

Prosinec 2019

Program na leden
Zobrazit: výpis   |   kalendář
Vypsat program pro
Vypsat program pro

pondělí2. 12.

Okénko
17:00

Máří Magdalena, následovnice Ježíše

Biblické příběhy v umění
Průvodkyně Ježíše Krista, který ji podle legendy zbavil sedmi démonů. Byla u jeho ukřižování a po následném vzkříšení ji Ježíš pověřil, aby podala zprávu o této události apoštolům.
Přednáší PhDr. Jana Jebavá

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

úterý3. 12.

Okénko
17:00

Levobočné Přemyslovny jako abatyše

Levobočné Přemyslovny jako abatyše v době vlády Karla IV.

SLAVNÉ PŘEMYSLOVNY: VĚSTKYNĚ, SVĚTICE A ABATYŠE
Významné Přemyslovny působily jako abatyše i v klášterním prostředí Čech a Moravy ve 14. století a navíc se projevily i jako vlivné mecenášky umění i političky. Kunhuta Přemyslovna, prvorozená dcera Přemysla Otakara II., se po rozvodu svého manželství stala abatyší Svatojiřského kláštera na Pražském Hradě, kde byla vychována i budoucí česká královna Eliška Přemyslovna a později i její levobočná dcera Alžběta Přemyslovna, abatyše prvního kláštera benediktinek na Moravě v Pustiměři. Královské dcery Kunhuta a Eliška se významně zasloužily o rozvoj umění v zemích Koruny české. Kromě Alžběty byly ve 14. století vlivné i další levobočné Přemyslovny, jež se zřejmě od dob vlády Karla IV. osobně podílely též na korunovacích českých královen.
Přednáší RNDr. Mgr. Hana Blochová

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Jaké emoce v nás vyvolávají zvířata?

Laboratoř mysli NÚDZ
Krása, strach nebo odpor. Jaké emoce v nás zvířata vyvolávají?
Vzhledem k dlouhé společné evoluční historii představují zvířata pro člověka důležité psychologické stimuly přitahující lidskou pozornost a vyvolávající škálu emocí od pozitivních k negativním. K takovým emočním reakcím patří především radost spojená s vnímáním krásy zvířat, či naopak strach a odpor vyvolaný celou řadu živočichů. V přednášce se na základě vlastních výzkumů pokusíme zodpovědět, které konkrétní znaky nás na zvířatech nejvíce přitahují a jak moc jsou lidské preference univerzální napříč různými etniky. Představíme Vám i zvířata vyvolávající největší hrůzu či opovržení a popíšeme biopsychologický mechanismus působení strachu a odporu vedoucí u některých lidí až rozvoji specifické fobie.
Přednášející
: prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D. přednáší evoluční biologii a etologii na katedře zoologie Přírodovědecké fakulty UK a současně v NÚDZ v Klecanech vede skupinu zkoumající emoce a fobie vyvolané zvířaty.
RNDR. Eva Landová, Ph.D. přednáší neuroetologii na katedře zoologie Přírodovědecké fakulty UK a současně je spoluvedoucím skupiny v NÚDZ v Klecanech zkoumající emoce a fobie vyvolané zvířaty, kde je momentálně hlavním řešitelem dvou grantů.
Mgr. et Mgr. Jakub Polák, Ph.D., vystudoval zoologii na Přírodovědecké fakultě a psychologii na Filozofické fakultě UK, kde v současnosti dokončuje doktorské studium neuropsychologie. Zároveň pracuje v NÚDZ v Klecanech ve skupině zkoumající emoce a fobie vyvolané zvířaty.

Ústřední knihovna

Cena 60,-

Určené pro: dospělé.

středa4. 12.

Okénko
17:00

Můžeme si zvolit změnu

CYKLUS ALTERNATIVNÍ CESTY KE ZDRAVÍ ve spolupráci s časopisem Meduňka
Pokud chceme změnit svůj život, pak svůj život změnit musíme. Změnit svůj život znamená změnit sebe samého, protože své já si utváříme vědomě či nevědomě sami. Cvičení nám dodá energii k stimulaci orgánů, posílí svaly, zklidní emoce, zintenzivní pocity a projasní mysl. Náš život se změní, protože my se změníme.
Přednáší Mgr. Pavel Kloud

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

čtvrtek5. 12.

Okénko
17:00

Barocci

Umělec a člověk

U nás nepříliš známý Federico Barocci patří k nejinspirativnějším malířům 16. století. Zanechal na 1600 kreseb a desítky obrazů, v nichž experimentoval se složitými pohyby a obtížnými zkratkami lidské postavy. Jeho oltářní obrazy zdobí nejvýznamnější římské chrámy i rodné Urbino. Vynalézavá zářivá barevnost, brilantní kresba, tematický důvtip a vřelá citovost předznamenaly celé barokní malířství, jakoby jeho jméno bylo nomen omen baroka.

Přednáší prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Sonety

SHAKESPEARE A JEHO DOBA Ve spolupráci s British Council.
Srdečně zveme na předvánoční výlet do renesanční Anglie za Shakespearovými sonety a básněmi. Sonetová forma se zrodila na Sicílii a postupně se rozšířila do celé Evropy. W. Shakespeare ji uchopil po svém, geniálně sladil s anglickým jazykem a obdařil obsahem, který je stále aktuální. Večerem zazní i hudba v podání Hany Nohýnkové (housle) a Jana Sedláčka (čelo).
Přednáší prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.

Ústřední knihovna

Cena 80,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Cesta k sobě, aneb jak žít ze svého středu

VEČERY S PSYCHOLOGIÍ DNES Ve spolupráci s časopisem Psychologie dnes.
„Být sám sebou ve světě, který se neustále snaží učinit Tě někým jiným, je ten největší úspěch,“ říkával americký básník a filosof Ralph Waldo Emerson. Najít cestu sám k sobě je ale velice těžkým úkolem, který se ne každému podaří. A ani ti, kteří tuto cestu objeví, po ní mnohdy nezačnou kráčet dostatečně včas. S nežitím ze svého středu, tedy se situací, kdy se nacházíme v tzv. vnitřním rozporu, se však pojí celá řada psychických a někdy i somatických potíží až onemocnění. Je něco, co můžeme udělat pro to, abychom našli cestu k sobě snáze a rychleji? Abychom byli schopni žít častěji ze svého středu?
Přednáší Ing. Martin Zikmund, lektor, publicista, nekouč a autor blogu Je čas na změnu.

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

pátek6. 12.

Okénko
19:00

Norsko ve všech ročních obdobích

Kolem světa
Teru navštívila Norsko poprvé v zimě 2017, kdy měla svojí premiéru za Severním polárním kruhem na ostrovech Lofoty. Od té doby do této skandinávské země jezdí pravidelně každý rok, přičemž pokaždé v jiném ročním období. Během přednášky se dozvíte, nakolik přívětivé je Norsko v zimě a jak může být čekání na polární záři nekonečné; jak to vypadá během léta, když slunce vůbec nezapadá a všechny výšlapy se absolvují během noci; a jak moc jsou schůdné trasy v podzimním období. Těšit se můžete na hory, fjordy, sněhové bouře, nekonečné ""zlaté hodinky"", stanování v teplotách bod bodem mrazu a taky praktické tipy, na čem se dá v Norsku ušetřit.
Přednáší Teru Menclová

Ústřední knihovna

Cena 100,-

Určené pro: dospělé.

pondělí9. 12.

Okénko
17:00

Rok 1989 dnes: sporné dědictví

Listopad ´89 v dějinách emancipace
Závěrečná přednáška cyklu o smyslu Sametové revoluce pro dnešek.
Přednáší politolog a filosof prof. Pavel Barša

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

úterý10. 12.

Okénko
16:00

Vinohrady jak je neznáte

Zveme vás na přednášku, spojenou s promítáním fotografií, během které vás lektorka Pražské informační služby, PhDr. Jaroslava Nováková, provede historickými i současnými Vinohrady. Virtuální prohlídka začne na náměstí Míru a povede na náměstí Jiřího z Poděbrad. Cestou se dozvíme mnoho zajímavého o význačných stavbách, jako je Vinohradské divadlo, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně či Husův sbor. Cyklus Za zajímavými místy pražské historie probíhá celoročně, každé druhé úterý v měsíci.

Ústřední knihovna

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:00

Uvolněné rodičovství

VEČERY S PSYCHOLOGIÍ DNES Ve spolupráci s časopisem Psychologie dnes.
Dnešní rodiče to mají v mnohém těžké. Všude slyšíme, co naše děti potřebují a mají mít, co bychom jako správní rodiče měli dělat. Zahlceni radami jsme ovšem o to nejistější. Jak se jednoduše napojit na dítě, na své emoce a zdravý rozum? Jak získat rodičovské sebevědomí? Navzdory všem tlakům se uvolnit a jednat přirozeně?
Přednáší Mgr. Pavla Koucká, psycholožka

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Města amerického východu: Nová Anglie

Cestovatelské úterky
Kde hrají hokej Boston Bruins? Jsou Niagarské vodopády v USA nebo v Kanadě? Kde podepsal Masaryk deklaraci nezávislosti ČSR? Dostanete se na návštěvu do Bílého domu? Kde se nalézá Harvard a MIT? Tohle a ještě mnoho dalšího si povíme v cestovatelském promítání o východním pobřeží USA. Příběh začneme na Niagaře, odkud se vydáme do Bostonu a cestou uvidíme kouzlo podzimu v Bílých horách. Navštívíme historickou Philadelphii a výlet ukončíme v „imperiálním“ Washingtonu. A pokud zbude čas, zavítáme kratičce i do Velikého jablka – New Yorku.
Přednáší cestovatel Roman Siegl

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

středa11. 12.

Okénko
17:00

Méně známá místa antické Sicílie

ARS VIVA spol. s r.o., www.arsviva.cz

Přednáška seznámí posluchače s méně známými místy na Sicílii, z nichž některá prošla dlouhým obdobím řecké kolonizace, mnohá z nich byla ovlivněna Kartágem a všechny lokality zažily období, kdy se staly součástí římské říše. Sicílie zažila Vandaly, Byzantince a také arabské nájezdy na konci antiky. Je pokladnicí helénské kultury ať se jedná o architekturu, nebo umělecké poklady. Přednáška se také dotkne i obecně známých míst jako je Palermo, Syrakusy, Taormina – a to ve vztahu k méně známých místům.

Přednáší: Pavel Hlinovský, České centrum pro středomořskou archeologii

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

čtvrtek12. 12.

Okénko
17:00

Rok 2020 ve světle hvězd

Co nás čeká v roce 2020? Nejvýznamnější konstelace specificky ovlivňující dění v České republice i ve světě, odhad extrémů v přírodě i ve společnosti. Ve kterých lokalitách se dají očekávat přírodní pohromy, ekonomické propady nebo naopak prosperita, blahobyt a harmonie? Co přinese světu více než půlroční pochod Marse znamením Berana?
Přednáší Ing. Richard Stříbný

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Nezničitelná naděje

VEČERY S REGENERACÍ Ve spolupráci s časopisem Regenerace.
Základní duchovní hodnota, bez níž propadáme skepsi a depresi. Rodí se s ní člověk? Jsme schopni ji v sobě probudit? Proč se v naší zemi stydíme být šťastni? Poraženectví a strach jako nemoci zabíjející naději. Historické okamžiky probuzení naděje. Síla spojenectví a soudržnosti v malých i velkých společenských skupinách jako pramen naděje. Rodina nadějí požehnaná a propojená jako pevné zázemí pro životní cestu.
Přednáší PhDr. Patricie Anzari, CSc.

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

pátek13. 12.

Okénko
19:00

Nový Zéland: země tisíců krajin

Kolem světa
Díky programu Working Holiday jsme na Zélandu mohli strávit až 15 měsíců, čehož jsme využili do posledního dne. Během této úžasné doby jsme pořídili dodávku, přestavěli ji na útulný campervan, vystřídali různá zaměstnání, řídili traktor, ovládali bagr, utíkali před povodněmi, sbírali ovoce, malovali pokojíčky, proletěli se třeba i vrtulníkem a na paraglidu, získali spoustu zkušeností a nových přátel z celého světa, najezdili desítky tisíc kilometrů a nafotili desítky tisíc fotek a hlavně procestovali celý Zéland.
Přednášejí Michal Hubert a Bětka Nedvědová

Ústřední knihovna

Cena 120,-

Určené pro: dospělé.

pondělí16. 12.

Okénko
17:00

Poslední večeře, magický rituál proměny

Biblické příběhy v umění
Téma, které je součástí Nového zákona a příběhu ze života Ježíše Krista a jeho učedníků. Ve výtvarném umění je častým námětem figurálního výjevu.
Přednáší PhDr. Jana Jebavá

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

čtvrtek19. 12.

Okénko
08:30

Brain and Breakfast

POZOR! AKCE Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZRUŠENA!

Smrtící propaganda – fake news v post-konfliktním prostředí

Zveme vás na ranní online vysílání na téma Smrtící propaganda – fake news v post-konfliktním prostředí. Emeritní policejní rada Vladimír Dzuro nás vtahuje do víru vyšetřování zvěrstev spáchaných v důsledku kolapsu Jugoslávie. Zabývá se nejkrutějšími válečnými zločiny, jaké Evropa nezažila od konce druhé světové války. Zkoumá mělké hroby, které vydávají desítky, někdy i stovky obětí. Svěřuje se nám se svými niternými pocity, když stojí v masovém hrobě během exhumace. Pronásleduje podezřelé a vyhledává svědky, létá přes oceán, aby ověřil důkazy, a konečně čelí válečným zločincům před tribunálem v Haagu. Vyšetřovatel, Démoni balkánské války a světská spravedlnost je jedinečný, surový příběh z první ruky. Je to popis nevídané honby za spravedlností, tváří v tvář absolutní hrůze.

Ústřední knihovna - Dílna

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory, dospělé, studenty.

Program na listopad

Prosinec 2019

Program na leden
Zobrazit: výpis   |   kalendář

Přihlaste se

Neznáte heslo? SSL zabezpečeno

Vyhledávání

| en