Přednáška - Julius Caesar - hra o politické manipulaci - zrušeno
Přednáška Pro dospělé
Julius Caesar - hra o politické manipulaci - zrušeno
Kdy 22.10.2020 | 19:00

Vstupné 80 Kč

SHAKESPEARE A JEHO DOBA

Ve spolupráci s British Council

Při psaní této tragédie se Shakespeare inspiroval skutečnými událostmi římských dějin – popisuje spiknutí proti římskému vládci Juliu Caesarovi, jeho zavraždění (r. 44 před n.l.) a následnou porážku vrahů. Hra je plná paradoxů. Tím největším je fakt, že zavraždění Caesara, které mělo především přispět k zachování římské republiky, ve svých důsledcích urychlilo vznik římského císařství. Jak se Shakespearovy postavy liší od těch Plutarchových (popsaných v Životopisech slavných Řeků a Římanů)? Kdo jsou Caesar, Brutus, Cassius a Antonius? Je Caesar válečný hrdina nebo bezohledný voják? Je jeho vrah Marcus Brutus (pravděpodobně jeho nemanželský syn) příkladným vlastencem a vášnivým zastáncem republikánského Říma? Je Cassius zavrženíhodný pokušitel a svůdce? Nakolik se hlavní postavy zrcadlí ve hře Hamlet, kterou Shakespeare uvedl na scénu hned v následujícím roce?

Přednáší prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.