Setkání - Nordic Walking
Setkání Pro seniory, dospělé
Nordic Walking
Kdy 20.8.2020 | 15:00

Vstupné zdarma

Pohodové a efektivní cvičení na Zahraďáku

Zveme vás na společné procházky na Zahradním Městě určené pro všechny věkové kategorie! Pod odborným vedením si nejprve připomene správnou techniku chození s hůlkami, pořádně se rozcvičíme a pak se vydáme do okolí pobočky pokaždé za jiným cílem našeho společného putování. Sraz je vždy před pobočkou Zahradní Město, hůlky a pití s sebou! Vstup volný.