Přednáška - Křehká mateřská psychika
Křehká mateřská psychika
Kdy 22.9.2020 | 19:00

Vstupné 60 Kč

Laboratoř mysli. Ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví

Mateřství je krásné, ale jako každá velká změna s sebou přináší kromě lásky a radosti i těžší chvíle, o kterých se příliš nemluví. Přibližně jedna z pěti maminek navíc prožije v těhotenství nebo po porodu psychické obtíže. Cílem přednášky je představit posluchačům problematiku duševního zdraví žen v tzv. perinatálním období z globální i české perspektivy. Aktuální světové trendy a česká data budou doplněny o pohledy z každodenní péče v první linii a skutečné příběhy, se kterými se setkala vedoucí neziskové organizace Úsměv mámy.

Přednášející: MUDr. Antonín Šebela, Ph.D. a Ing. Veronika Kubrichtová

Antonín Šebela se v rámci klinicko-výzkumné práce v perinatální psychiatrické ambulanci Národního ústavu duševního zdraví se setkává se ženami, u kterých se rozvinuly duševní poruchy v těhotenství nebo po porodu. Zkušenosti s problematikou prohlubuje i v rámci pravidelné spolupráce s pracovišti v USA. Z vlastní zkušenosti z českých porodnic ví, že duševní zdraví rodiček je v ČR zatím nedostatečně řešeno.

Veronika Kubrichtová se po prvním porodu v roce 2012 ji zaskočily urputné poporodní úzkosti. Snažila se je překonat silou vůle, aby ve finále zjistila, že to nejde. Pomoc našla až v ordinaci psychiatričky, kam by dříve nevkročila. Nakonec se vyrovnala se svými úzkostmi i s pocitem vlastního selhání a rozhodla se, že bude podporovat další ženy, které potkalo něco podobného. V roce 2014 proto založila neziskovou organizaci Úsměv mámy, kterou i nadále vede.

Nezisková organizace Úsměv mámy, z.s. podporuje šťastné mateřství a ženy, kterým do života vstoupily psychické obtíže v těhotenství a v období po porodu. Ačkoliv se v zahraniční jedná o aktuální téma, v ČR je zatím spíše okrajové. Proto vznikl spolek Úsměv mámy, který se věnuje osvětovým aktivitám, organizuje svépomocné podpůrné skupiny v různých městech, propojuje ženy se zkušeností a snaží se vyjednávat o lepší systémové péči. V roce 2020 plánuje otevřít první centrum pro maminky s psychickými obtížemi. Umístěno bude v Praze.