Setkání - Relaxační cvičení s technikami Mindfulness
Setkání Pro dospělé
Relaxační cvičení s technikami Mindfulness
Kdy 22.9.2020 | 18:00

Vstupné zdarma

Obnovte svou fyzickou a mentální energii pomocí technik Mindfulness. Pomohou Vám zklidnit mysl, zvýšit koncentraci a výkonnost, zkvalitnit spánek. Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie. Objevte znovu radost, štěstí a spokojenost – pocit bytí v přítomném okamžiku. Sebou pohodlné oblečení, karimatku, pití, kousek ovoce a čokoládu.