Přednáška - Symbolika apokalypsy a Nebeského Jeruzaléma - zrušeno
Přednáška Pro dospělé
Symbolika apokalypsy a Nebeského Jeruzaléma - zrušeno
Kdy 16.11.2020 | 17:00

Vstupné 50 Kč

Symbolika hradu Karlštejna

Karlštejnská apokalypsa patří k nejrozsáhlejším malbám svého druhu ve středověké Evropě a svědčí o krizi křesťanství na konci středověku. Vliv nových poznatků z Orientu a apokalyptická proměna společnosti jako podmínka pro vstup do nové křesťanské éry Nebeského Jeruzaléma.

Přednáší RNDr. Mgr. Hana Blochová